Автоматични прекъсвачи с вградена дефектнотокова защита Виж всички продукти

DPN N Vigi е автономна дефектнотокова защита, която осигурява пълна защита от свръхтокове и токове на утечка.
 • Защита на хора от индиректен допир (30 или 300 mA)
 • Защита на инсталации от пожар (300 mA) 
 • Допълнителна защита на хора от пряк контакт (30 mA)
 • Клас AC Дефектнотокови защити, за приложение в нормални променливотокови вериги, без наличие на хармоници или DC- съставки на прав ток.
Моментален модул
 • Осигурява моментално изключване на веригата.
 • Приложение: жилищни, административни сгради и индустрия.
Вижте повече Повече информация Преглед

Автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита DPNa Vigi

 

 • Изключвателна способност 4500А
 • Стандарт: съгласно БДС EN 60898; 
 • Характеристики - C ; Брой полюси - 1P + N

 

Вижте повече Повече информация Преглед
Автоматични прекъсвачи с вградена дефектнотокова защита PFL6

 

 • - Комбинация от дефектнотокова защита/миниатюрен автоматичен прекъсвач
 • - Номинална изключвателна възможност: 4.5 kA
 • - Характеристики на изключване на МАП: В, С
 • - Номинален ток на утечка: 30 mA 
 • - Номинален ток на контактите до 40 А
 • - Чувствителност тип: АС
 • - Индикация за включено/изключено (червено/зелено) 
 • - Свободен избор на страна за включване в мрежата (отгоре или отдолу) 
 • - Бутон за проверка "Т": препоръчва се тестване един път месечно 
 • - 1+N полюсни
 • - Капацитет на клемите 1-25 кв.ммДефектнотокова защита с максималнотокова защита PFL4 - икономична серия основно за сградни инсталации, може да се използва за допълнителна защита срещу индиректен допир в случай на повреда

Вижте повече Повече информация Преглед
Автоматични прекъсвачи с вградена дефектнотокова защита PFL7
 • - Комбинация от дефектнотокова защита/ миниатюрен автоматичен прекъсвач
 • - Характеристики на изключване: B,C
 • - Номинална изключвателна възможност - 10 kA
 • - Номинален ток на контактите до 40 А
 • - Номинален ток на утечка - 30 mA
 • - Индикатор за включено/изключено
 • - Упътване за сигърно свързване на клемите
 • - 3-позиционна щипка, позволяваща демонтиране от шината, без да се налага демонтаж на захранващия гребен
 • - Възможност за монтаж на допълнителни принадлежности
 • - Студоустойчивост  до -25º
 • - Цветни превключвателни лостчета индициращи номиналния ток на изключване
Вижте повече Повече информация Преглед
Автоматични прекъсвачи с вградена дефектнотокова защита PFL7
 • - Комбинация от дефектнотокова защита/ миниатюрен автоматичен прекъсвач
 • - Характеристики на изключване: B,C
 • - Номинална изключвателна възможност - 10 kA
 • - Номинален ток на контактите до 40 А
 • - Номинален ток на утечка - 30 mA
 • - Индикатор за включено/изключено
 • - Упътване за сигърно свързване на клемите
 • - 3-позиционна щипка, позволяваща демонтиране от шината, без да се налага демонтаж на захранващия гребен
 • - Възможност за монтаж на допълнителни принадлежности
 • - Студоустойчивост  до -25º
 • - Цветни превключвателни лостчета индициращи номиналния ток на изключване
Вижте повече Повече информация Преглед