АП с вградена дефектнотокова защита Acti9 iDPN N Vigi - Schneider Electric

DPN N Vigi е автономна дефектнотокова защита, която осигурява пълна защита от свръхтокове и токове на утечка.
  • Защита на хора от индиректен допир (30 или 300 mA)
  • Защита на инсталации от пожар (300 mA) 
  • Допълнителна защита на хора от пряк контакт (30 mA)
  • Клас AC Дефектнотокови защити, за приложение в нормални променливотокови вериги, без наличие на хармоници или DC- съставки на прав ток.
Моментален модул
  • Осигурява моментално изключване на веригата.
  • Приложение: жилищни, административни сгради и индустрия.
Вижте повече Вижте по-малко
Code
Description
Серия
Марка
Минимално количество
Срок
Цена без ДДСЦена с ДДС
Цена за
Дефектнотокова защита комбинирана с прекъсвач, iDPN N Vigi, 16 A, 6 kA, 30 mA, AC
DPN N Vigi
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 77,78 BGN С ДДС: 93,34 BGN
Дефектнотокова защита комбинирана с прекъсвач, iDPN N Vigi, 32 A, 6 kA, 300 mA, AC
DPN N Vigi
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 115,28 BGN С ДДС: 138,34 BGN
Дефектнотокова защита комбинирана с прекъсвач, iDPN N Vigi, 25 A, 6 kA, 300 mA, AC
DPN N Vigi
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 67,79 BGN С ДДС: 81,35 BGN
Дефектнотокова защита комбинирана с прекъсвач, iDPN N Vigi, 20 A, 6 kA, 300 mA, AC
DPN N Vigi
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 69,57 BGN С ДДС: 83,48 BGN
Дефектнотокова защита комбинирана с прекъсвач, iDPN N Vigi, 16 A, 6 kA, 300 mA, AC
DPN N Vigi
Schneider Electric
18 дни.
Без ДДС: 68,86 BGN С ДДС: 82,63 BGN
Дефектнотокова защита комбинирана с прекъсвач, iDPN N Vigi, 40 A, 6 kA, 30 mA, AC
DPN N Vigi
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 102,82 BGN С ДДС: 123,38 BGN
Дефектнотокова защита комбинирана с прекъсвач, iDPN N Vigi, 32 A, 6 kA, 30 mA, AC
DPN N Vigi
Schneider Electric
30 дни.
Без ДДС: 87,97 BGN С ДДС: 105,56 BGN
Дефектнотокова защита комбинирана с прекъсвач, iDPN N Vigi, 25 A, 6 kA, 30 mA, AC
DPN N Vigi
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 77,78 BGN С ДДС: 93,34 BGN
Дефектнотокова защита комбинирана с прекъсвач, iDPN N Vigi, 20 A, 6 kA, 30 mA, AC
DPN N Vigi
Schneider Electric
30 дни.
Без ДДС: 79,80 BGN С ДДС: 95,76 BGN
Дефектнотокова защита комбинирана с прекъсвач, iDPN N Vigi, 40 A, 6 kA, 300 mA, AC
DPN N Vigi
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 115,28 BGN С ДДС: 138,34 BGN