Луни Назад

Code
Description
Серия
Марка
Минимално количество
Срок
Цена без ДДСЦена с ДДС
Цена за
LEDDownlightRc-B Rd150-12W-3000-WH
LED Downlight Basic
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDDownlightRc-B Rd200-22W-3000-WH
LED Downlight Basic
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDDownlightRc-B Rd150-12W-4000-WH
LED Downlight Basic
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDDownlightRc-B Rd200-22W-4000-WH
LED Downlight Basic
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDDownlightRc-Sl-E Sq200-24W-4000-WH
LED Downlight Slim EcoMax
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDDownlightRc-Sl-E Sq200-24W-3000-WH
LED Downlight Slim EcoMax
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDDownlightRc-Sl-E Sq150-12W-4000-WH
LED Downlight Slim EcoMax
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDDownlightRc-Sl-E Sq150-12W-3000-WH
LED Downlight Slim EcoMax
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDDownlightRc-Sl-E Rd200-24W-4000-WH
LED Downlight Slim EcoMax
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDDownlightRc-Sl-E Rd200-24W-3000-WH
LED Downlight Slim EcoMax
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDDownlightRc-Sl-E Rd150-12W-4000-WH
LED Downlight Slim EcoMax
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDDownlightRc-Sl-E Rd150-12W-3000-WH
LED Downlight Slim EcoMax
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDDownlightRc-HZ R200-16W-Dim-4000-WH
LED Downlight HZ
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDDownlightRc-HZ R200-16W-Dim-3000-WH
LED Downlight HZ
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDDownlightRc-HZ R175-13W-Dim-4000-WH
LED Downlight HZ
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDDownlightRc-HZ R175-13W-Dim-3000-WH
LED Downlight HZ
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDDownlightRc-HZ R150-10W-Dim-4000-WH
LED Downlight HZ
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDDownlightRc-HZ R150-10W-Dim-3000-WH
LED Downlight HZ
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDDownlightRc-HZ R125-7W-Dim-4000-WH
LED Downlight HZ
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDDownlightRc-HZ R125-7W-Dim-3000-WH
LED Downlight HZ
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDDownlightRc-P-MW R200-23W-DALI-4000
LED Downlight Performer MW
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDDownlightRc-P-MW R200-33W-DALI-3000
LED Downlight Performer MW
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDDownlightRc-P-MW R200-33W-DALI-4000
LED Downlight Performer MW
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDDownlightRc-P-MW R150-11.5W-BLE-3000
LED Downlight Performer MW
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDDownlightRc-P-MW R150-11.5W-BLE-4000
LED Downlight Performer MW
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDDownlightRc-P-MW R200-15W-BLE-3000
LED Downlight Performer MW
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDDownlightRc-P-MW R200-15W-BLE-4000
LED Downlight Performer MW
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDDownlightRc-P-MW R200-23W-BLE-3000
LED Downlight Performer MW
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDDownlightRc-P-MW R200-23W-BLE-4000
LED Downlight Performer MW
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDDownlightRc-P-MW R200-33W-BLE-3000
LED Downlight Performer MW
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDDownlightRc-P-MW R200-33W-BLE-4000
LED Downlight Performer MW
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDDownlightRc-P-MW R200-23W-DALI-3000
LED Downlight Performer MW
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDDownlightRc-P-MW R200-15W-DALI-4000
LED Downlight Performer MW
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDDownlightRc-P-MW R150-11.5W-3000
LED Downlight Performer MW
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDDownlightRc-P-MW R150-11.5W-4000
LED Downlight Performer MW
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDDownlightRc-P-MW R200-15W-3000
LED Downlight Performer MW
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDDownlightRc-P-MW R200-15W-4000
LED Downlight Performer MW
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDDownlightRc-P-MW R200-23W-3000
LED Downlight Performer MW
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDDownlightRc-P-MW R200-23W-4000
LED Downlight Performer MW
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDDownlightRc-P-MW R200-33W-3000
LED Downlight Performer MW
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDDownlightRc-P-MW R200-33W-4000
LED Downlight Performer MW
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDDownlightRc-P-MW R150-11.5W-DALI-3000
LED Downlight Performer MW
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDDownlightRc-P-MW R150-11.5W-DALI-4000
LED Downlight Performer MW
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDDownlightRc-P-MW R200-15W-DALI-3000
LED Downlight Performer MW
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDDownlightRc-P-HG R200-23W-BLE-3000
LED Downlight Performer HG
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDDownlightRc-P-HG R200-23W-BLE-4000
LED Downlight Performer HG
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDDownlightRc-P-HG R200-33W-BLE-3000
LED Downlight Performer HG
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDDownlightRc-P-HG R200-33W-BLE-4000
LED Downlight Performer HG
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDDownlightRc-P-HG R200-15W-BLE-4000
LED Downlight Performer HG
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDDownlightRc-P-HG R200-15W-BLE-3000
LED Downlight Performer HG
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDDownlightRc-P-HG R150-11.5W-BLE-4000
LED Downlight Performer HG
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDDownlightRc-P-HG R150-11.5W-BLE-3000
LED Downlight Performer HG
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDDownlightRc-P-HG R200-15W-DALI-4000
LED Downlight Performer HG
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDDownlightRc-P-HG R200-15W-DALI-3000
LED Downlight Performer HG
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDSpotRA HQ 8W-Dim-3000-40D-AL–IP44
LED Spot Round Adjustable HQ
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDSpotRA HQ 8W-Dim-4000-40D-AL-IP44
LED Spot Round Adjustable HQ
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDSpotRA HQ 8W-Dim-2700-40D-WH–IP44
LED Spot Round Adjustable HQ
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDSpotRA HQ 8W-Dim-3000-40D-WH–IP44
LED Spot Round Adjustable HQ
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDSpotRA HQ 8W-Dim-4000-40D-WH–IP44
LED Spot Round Adjustable HQ
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDSpotRA HQ 8W-Dim-2700-40D-AL-IP44
LED Spot Round Adjustable HQ
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDSpotRA-HQ 7W-Dim-4000-40D-WH-CT
LED Spot Round Adjustable HQ
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDSpotRA-HQ 7W-Dim-2700-40D-AL-CT
LED Spot Round Adjustable HQ
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDSpotRA-HQ 7W-Dim-2700-40D-WH-CT
LED Spot Round Adjustable HQ
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDSpotRA-HQ 7W-Dim-3000-40D-AL-CT
LED Spot Round Adjustable HQ
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDSpotRA-HQ 7W-Dim-3000-40D-WH-CT
LED Spot Round Adjustable HQ
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDSpotRA-HQ 7W-Dim-4000-40D-AL-CT
LED Spot Round Adjustable HQ
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDSpotRA-P 45W-4000-36D-WH-DALI
LED Spot Performer RA
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDSpotRA-P 45W-3000-36D-WH-DALI
LED Spot Performer RA
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDSpotRA-P 45W-4000-36D-WH
LED Spot Performer RA
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDSpotRA-P 45W-3000-36D-WH
LED Spot Performer RA
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDSpotRA-P 30W-4000-40D-WH-DALI
LED Spot Performer RA
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDSpotRA-P 30W-3000-40D-WH-DALI
LED Spot Performer RA
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDSpotRA-P 30W-4000-40D-WH
LED Spot Performer RA
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDSpotRA-P 30W-3000-40D-WH
LED Spot Performer RA
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDSpot3C-P 45W-4000-36D-BL
LED Spot Performer 3C
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDSpot3C-P 45W-4000-36D-WH
LED Spot Performer 3C
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDSpot3C-P 45W-3000-36D-BL
LED Spot Performer 3C
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDSpot3C-P 45W-3000-36D-WH
LED Spot Performer 3C
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDSpot3C-P 30W-4000-40D-BL
LED Spot Performer 3C
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDSpot3C-P 30W-4000-40D-WH
LED Spot Performer 3C
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDSpot3C-P 30W-3000-40D-BL
LED Spot Performer 3C
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDSpot3C-P 30W-3000-40D-WH
LED Spot Performer 3C
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDSpotRF-E 7W-4000-36D-WH
LED Spot EcoMax
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDSpotRF-E 7W-2700-36D-WH
LED Spot EcoMax
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDSpotRF-E 7W-4000-36D-AL
LED Spot EcoMax
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDSpotRF-E 7W-2700-36D-AL
LED Spot EcoMax
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDSpotRF-E 4.5W-4000-36D-WH-CT
LED Spot EcoMax
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDSpotRF-E 4.5W-2700-36D-WH-CT
LED Spot EcoMax
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDSpotRF-E 4.5W-4000-36D-AL-CT
LED Spot EcoMax
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LEDSpotRF-E 4.5W-2700-36D-AL-CT
LED Spot EcoMax
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LED HRS 7W Dim 2700K 30D Ava IP44 MW
Ava
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LED HRS 7W Dim 2700K 30D Ava IP44 BA
Ava
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LED HRS 9W Dim 2700K 30D Ava BA CT
Ava
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LED HRS 9W Dim 2700K 30D Ava MW CT
Ava
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LED HRS 7W Dim 2700K 30D Ava BA CT
Ava
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
LED HRS 7W Dim 2700K 30D Ava MW CT
Ava
OPPLE
по заявка
Без ДДС: 99 999,00 BGN С ДДС: 119 998,80 BGN
CoreLine Осветител тип Луна , 22W, 2100lm, 4000K, 50000h, Алуминий
CoreLine Downlight
Philips Lighting
10 дни.
Без ДДС: 88,23 BGN С ДДС: 105,88 BGN
CoreLine Осветител тип Луна, 22W, 2100lm, 3000K, 50000h, Алуминий
CoreLine Downlight
Philips Lighting
10 дни.
Без ДДС: 88,23 BGN С ДДС: 105,88 BGN
CoreLine Осветител тип Луна, 11W, 1100lm, 4000K, 50000h, Алуминий
CoreLine Downlight
Philips Lighting
10 дни.
Без ДДС: 81,70 BGN С ДДС: 98,04 BGN
CoreLine Осветител тип Луна, 11W, 1100lm, 3000K, 50000h, Алуминий
CoreLine Downlight
Philips Lighting
10 дни.
Без ДДС: 81,70 BGN С ДДС: 98,04 BGN
CoreLine Тънък Осветител тип Луна, 28W, 2000lm, 4000K, 50000h, Открит монтаж
CoreLine Slim Downlight
Philips Lighting
10 дни.
Без ДДС: 84,97 BGN С ДДС: 101,96 BGN
CoreLine Тънък Осветител тип Луна, 28W, 2000lm, 3000K, 50000h, Открит монтаж
CoreLine Slim Downlight
Philips Lighting
10 дни.
Без ДДС: 84,97 BGN С ДДС: 101,96 BGN
CoreLine Тънък Осветител тип Луна, 13W, 1000lm, 4000K, 50000h, Открит монтаж
CoreLine Slim Downlight
Philips Lighting
10 дни.
Без ДДС: 78,43 BGN С ДДС: 94,12 BGN
CoreLine Тънък Осветител тип Луна, 13W, 1000lm, 3000K, 50000h, Открит монтаж
CoreLine Slim Downlight
Philips Lighting
10 дни.
Без ДДС: 78,43 BGN С ДДС: 94,12 BGN
CoreLine Тънък Осветител тип Луна, 28W, 2000lm, 4000K, 50000h, Вграден монтаж
CoreLine Slim Downlight
Philips Lighting
10 дни.
Без ДДС: 78,43 BGN С ДДС: 94,12 BGN
CoreLine Тънък Осветител тип Луна, 28W, 2000lm, 3000K, 50000h, Вграден монтаж
CoreLine Slim Downlight
Philips Lighting
10 дни.
Без ДДС: 78,43 BGN С ДДС: 94,12 BGN
CoreLine Тънък Осветител тип Луна, 13W, 1000lm, 4000K, 50000h, Вграден монтаж
CoreLine Slim Downlight
Philips Lighting
10 дни.
Без ДДС: 71,89 BGN С ДДС: 86,27 BGN
CoreLine Тънък Осветител тип Луна, 13W, 1000lm, 3000K, 50000h, Вграден монтаж
CoreLine Slim Downlight
Philips Lighting
10 дни.
Без ДДС: 71,89 BGN С ДДС: 86,27 BGN
Ledinaire Downlight, 18W, 1800lm, 4000K, 30000h
Ledinaire Downlight
Philips Lighting
10 дни.
Без ДДС: 42,48 BGN С ДДС: 50,98 BGN
Ledinaire Downlight, 18W, 1800lm, 3000K, 30000h
Ledinaire Downlight
Philips Lighting
10 дни.
Без ДДС: 42,48 BGN С ДДС: 50,98 BGN
Ledinaire Downlight, 9W, 800lm, 4000K, 30000h
Ledinaire Downlight
Philips Lighting
10 дни.
Без ДДС: 32,68 BGN С ДДС: 39,22 BGN
Ledinaire Downlight, 9W, 800lm, 3000K, 30000h
Ledinaire Downlight
Philips Lighting
10 дни.
Без ДДС: 32,68 BGN С ДДС: 39,22 BGN
CoreLine Луна 10W, 650lm, 4000K, 50000h, Алуминий, Насочваща, Димируема
CoreLine Spot
Philips Lighting
10 дни.
Без ДДС: 121,78 BGN С ДДС: 146,14 BGN
CoreLine Луна, 10W, 650lm, 3000K, 50000h, Алуминий, Насочваща, Димируема
CoreLine Spot
Philips Lighting
10 дни.
Без ДДС: 121,78 BGN С ДДС: 146,14 BGN
CoreLine Луна, 10W, 650lm, 2700K, 50000h, Алуминий, Насочваща, Димируема
CoreLine Spot
Philips Lighting
10 дни.
Без ДДС: 121,78 BGN С ДДС: 146,14 BGN
CoreLine Луна 10W, 650lm, 4000K, 50000h, Бял, Насочваща, Димируема
CoreLine Spot
Philips Lighting
10 дни.
Без ДДС: 115,71 BGN С ДДС: 138,85 BGN
CoreLine Луна, 10W, 650lm, 3000K, 50000h, Бял, Насочваща, Димируема
CoreLine Spot
Philips Lighting
10 дни.
Без ДДС: 115,71 BGN С ДДС: 138,85 BGN
CoreLine Луна, 10W, 650lm, 2700K, 50000h, Бял, Насочваща, Димируема
CoreLine Spot
Philips Lighting
10 дни.
Без ДДС: 115,71 BGN С ДДС: 138,85 BGN
CoreLine Луна, 10W, 650lm, 4000K, 50000h, Алуминий, Не Насочваща, Димируема
CoreLine Spot
Philips Lighting
10 дни.
Без ДДС: 115,90 BGN С ДДС: 139,08 BGN
CoreLine Луна, 10W, 650lm, 3000K, 50000h, Алуминий, Не Насочваща, Димируема
CoreLine Spot
Philips Lighting
10 дни.
Без ДДС: 115,90 BGN С ДДС: 139,08 BGN
CoreLine Луна, 10W, 650lm, 2700K, 50000h, Алуминий, Не Насочваща, Димируема
CoreLine Spot
Philips Lighting
10 дни.
Без ДДС: 115,90 BGN С ДДС: 139,08 BGN
CoreLine Луна, 10W, 650lm, 4000K, 50000h, Бял, Не Насочваща, Димируема
CoreLine Spot
Philips Lighting
10 дни.
Без ДДС: 111,67 BGN С ДДС: 134,00 BGN
CoreLine Луна, 10W, 650lm, 3000K, 50000h, Бял, Не Насочваща, Димируема
CoreLine Spot
Philips Lighting
10 дни.
Без ДДС: 111,67 BGN С ДДС: 134,00 BGN
CoreLine Луна, 10W, 650lm, 2700K, 50000h, Бял, Не Насочваща, Димируема
CoreLine Spot
Philips Lighting
10 дни.
Без ДДС: 111,67 BGN С ДДС: 134,00 BGN
ClearAccent, 6W, 500lm, 4000K, 30000h, Бял, Насочваща
ClearAccent
Philips Lighting
10 дни.
Без ДДС: 32,68 BGN С ДДС: 39,22 BGN
ClearAccent, 6W, 500lm, 3000K, 30000h, Бял, Насочваща
ClearAccent
Philips Lighting
10 дни.
Без ДДС: 32,68 BGN С ДДС: 39,22 BGN
ClearAccent, 6W, 500lm, 4000K, 30000h, Бял, Не Насочваща
ClearAccent
Philips Lighting
10 дни.
Без ДДС: 32,68 BGN С ДДС: 39,22 BGN
ClearAccent, 6W, 500lm, 3000K, 30000h, Бял, Не Насочваща
ClearAccent
Philips Lighting
10 дни.
Без ДДС: 32,68 BGN С ДДС: 39,22 BGN
Zadora Луна за вграждане, 5W, 380lm, 4000K, h, GU10, Бял, Насочваща
Zadora Recessed Spot
Philips Lighting
10 дни.
Без ДДС: 27,78 BGN С ДДС: 33,34 BGN
Zadora Луна за вграждане, 5W, 360lm, 3000K, h, GU10,Бял, Насочваща
Zadora Recessed Spot
Philips Lighting
10 дни.
Без ДДС: 27,78 BGN С ДДС: 33,34 BGN
Zadora Луна за вграждане, 5W, 375lm, 3000K, h, GU10, Алуминий, Насочваща
Zadora Recessed Spot
Philips Lighting
10 дни.
Без ДДС: 27,78 BGN С ДДС: 33,34 BGN
Zadora Луна за вграждане, 5W, 375lm, 3000K, h, GU10, Бял, Насочваща
Zadora Recessed Spot
Philips Lighting
10 дни.
Без ДДС: 27,78 BGN С ДДС: 33,34 BGN
Zadora Луна за вграждане, 5W, 365lm, 2700K, h, GU10, Алуминий, Насочваща
Zadora Recessed Spot
Philips Lighting
10 дни.
Без ДДС: 27,78 BGN С ДДС: 33,34 BGN
Zadora Луна за вграждане, 5W, 390lm, 4000K, h, GU10, Бял, Насочваща
Zadora Recessed Spot
Philips Lighting
10 дни.
Без ДДС: 27,78 BGN С ДДС: 33,34 BGN
Zadora Луна за вграждане, 5W, 365lm, 2700K, h, GU10, Бял, Насочваща
Zadora Recessed Spot
Philips Lighting
10 дни.
Без ДДС: 27,78 BGN С ДДС: 33,34 BGN
Zadora Луна за вграждане, 4.6W, 355lm, 2700K, h, GU10, Бял, Насочваща
Zadora Recessed Spot
Philips Lighting
10 дни.
Без ДДС: 27,78 BGN С ДДС: 33,34 BGN