www.helukabel.com


 

Повече от 30 години HELUKABEL е една от най-успешните фирми в областта на кабелите и проводниците, специалните кабели, кабелните аксесоари, както и в областта на кабели за информационни технологии. HELUKABEL има голям обем от различни видове кабели в складовите си бази из целия свят, както и наличност на склад на специални видове кабели. HELUKABEL е надежден партньор на своите клиенти и доставчици. Успехът на HELUKABEL се основава на опита и кфалификацията на повече от 450 служители по света.

Продуктите, с които HELUKABEL  присъства на Българския пазар чрез ВАЛтроник са:

- гъвкави кабели за управление;
- кабели за пренос на данни и сигнали, коаксиални кабели;
- монтажни и инсталационни проводници;
- безхалогенни и термоустойчиви кабели и проводници
- кабели за телефонни и пожароизвестителни инсталации;
- всесезонни кабели с каучукова изолация;
- кабели за корабостроенето;
- специални кабели: за фотоволтаични системи, подемни контролни кабели, плоски кабели, оптични кабели, спирални кабели;
- силови кабели СрН и НН за подземни и въздушни инсталации;
- кабелни аксесоари.


 Helukabel