obo

 

http://obo-bettermann.com


 

ОВО BETTERMANN предлага перфектни решения за всички области на електроинсталацията. Съобразени с практиката и удобни за потребителя. Ето това е, което е от значение за професионалиста. А марката ОВО означава точно това. Комплексна програма "от една ръка". Винаги безпроблемно на разположение. ОВО - марката с директна връзка до електротехниката и с компетентен партньор за контакт за разрешаване на специални проблеми.

  

ОВО BETTERMANN е пионер в мисленето и действието в областта на техниката за електроинсталации за целия свят и добре съзнава решаващата за бъдещето носеща платформа на отговорността на предприятието.

Над 30 000 артикула, които ден след ден се използват в целия свят. ОВО - марката за качествени продукти, резултат от собствената развойна дейност и собствено производство. Една цялостна програма, която се усъвършенства и непрекъснато се приспособява към техническия прогрес.  

Според девиза "От професионалисти за професионалисти", ОВО е водещ на пазара за:

VBS свързващи и укрепващи системи;

TBS преходни и гръмоотводни системи;

KTS кабелоносещи системи;

BSS противопожарни системи;

LFS кабеловодещи системи;

EGS системи за вграждане на уреди;

UFS подови и подподови системи; 

  

Предлага съобразени с практиката удобни за потребителя решения за: специализираната търговия, за инсталационните фирми, както и за големи проекти в индустрията и изграждането на инсталации.


 OBO Bettermann