http://www.lighting.philips.bg


 От повече от 125 години Philips е лидер в сферата на осветлението. Тя е сред основоположниците в развитието на LED технологиите, а в момента водят по пътя към интелигентните системи за осветление. Нейна основна цел е  предоставянето на устойчиви решения в сферата на  осветлението, насърчаващи използването на енергийно- ефективни решения (продукти и услуги) във всички сегменти -  улично осветление, осветление за офиси, индустрията и дома, както и множество специализирани приложения.