www.scame.com


 

Scame Parre S.p.A. е една от водещите компании в произвоството на електрически материали. Основана е през 1963 г. и днес като дружество включва повече от 18 контролирани и сътруднически компании в цял свят, с приблизително 800 служители. Модерното оборудване, роботизираното асемблиране и прилежния качествен контрол гарантират продукт, който е едновременно надежден и технологично напреднал. Scame произвежда над 10 000 артикула, включващи широк кръг от компоненти и системи за електрически инсталации, подходящи за индустриални и неиндустриални цели.


 Scame