www.schneider-electric.com


 

Schneider Electric е световен лидер в областта на електропреноса, електроразпределението и индустриалната автоматизация. Фирмата е основана през 1836 от братята Адолф и Йожен Шнайдер. От създаването си Schneider Electric се нарежда сред пионерите в промишлеността.  

 

Минавайки през производство на метали, транспортни средства и съоръжения, тежко машиностроене, в началото на нашия век (1929) Schneider Electric се ориентира към електричеството, а през 60-те години придобива множество индустриални предприятия. През 1975 към Schneider Electric се присъединява Merlin Gerin, чието развитие от 1920 насам се свързва с иновациите в областта на електропреноса, електроразпределението и защитата на хора и вериги.

 

През 80-те години и началото на 90-те Schneider Electric придобива постепено собствеността над Telemechnanique - лидер в областта на индустриалния контрол; американския производител в областта на индустриалния контрол и автоматизацията Square D, Modicon, фирмата създала през 1969 прототипа на съвременния програмируем контролер.

 

Schneider Electric присъства в България от 1990 г. чрез марките Merlin Gerin и Telemechanique, които през 1993 г. се сливат в едно търговско представителство, а през 1998 г. Schneider Electric основава свое дъщерно дружество в София – Шнайдер Електрик България ЕООД. През 1999 г. се извършва успешна приватизационна сделка, като се закупува обособена част от завода за електроапаратура в гр. Перущица.

 

През 2007 г. компанията открива нов завод в гр. Пловдив, където са преместени поточните линии и производството от Перущица. В момента в завода работят над 300 души, а около 60% от компонентите, използвани в производството на автоматичните прекъсвачи, се изработват и доставят от местни доставчици, като по този начин се осигурява работа и на 60 души извън завода.

 

-Продуктовата гама на Schneider Electric разделена в няколко оснвни категории:

- апарати за защита: автоматични прекъсвачи, разединители, моторни защити, терморелета, дефектнотокови защити и др.;

- апарати за управление: контактори, релета, пускатели, модулни електрически апарати, таймери, контролери;

- датчици: магнитни, фото и капацитивни, крайни изключватели;

- апарати за контрол и индикация: бутони, лампи, превключватели;

- честотни преобразуватели за управление на двигатели;

- метални и пластмасови табла, стоящи шкафове;

- електроинсталационни изделия за инсталации в обществени и жилищни сгради.


 Schneider-Electric