Schneider Electric Zelio Plug-in Виж всички продукти

RPM / RPF - силови релета 

- RPM: 1,2,3 и 4 З/О контакта 15 A
- RPF: 2 З/О контакта или 2 НО контакта 30 A

 За работа при висок номинален ток
Вижте повече Повече информация Преглед
RXM Миниатюрни релета
  1. 2, 3 и 4 З/О контакта 12 – 10 – 6 A
  2. Избор на конфигурация на клемите (смесени или отделни)
Вижте повече Повече информация Преглед

1. Варистори
2. Легенди

3. Монтажни адаптери

4. Мостове
5. Поддържащи фиксатори

Вижте повече Повече информация Преглед