Превключватели

Код
Описание
Серия
Марка
Минимално количество
Срок
Цена без ДДСЦена с ДДС
Цена за
Черна стандартна дръжка, задържаща позиция, 2 позиции 90°
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 12,54 BGN С ДДС: 15,05 BGN
Черен превключвател, задържаща позиция, 2 позиции 90°
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 28,65 BGN С ДДС: 34,38 BGN
Черен метален превключвател, задържаща позиция, 2 позиции 90°
Harmony® XB4
Schneider Electric
29 дни.
Без ДДС: 24,55 BGN С ДДС: 29,46 BGN
Черна назъбена глава, задържаща позиция, 2 позиции 90°
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 10,93 BGN С ДДС: 13,12 BGN
Черна стандартна дръжка, задържаща позиция, 3 позиции +/- 45°
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 12,54 BGN С ДДС: 15,05 BGN
Черна назъбена глава, задържаща позиция, 3 позиции +/- 45°
Harmony® XB4
Schneider Electric
22 дни.
Без ДДС: 10,93 BGN С ДДС: 13,12 BGN
Черна стандартна дръжка, възвръщаема пружина от дясно на ляво, 2 позиции 90°
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 16,33 BGN С ДДС: 19,60 BGN
Черен превключвател, възвръщаема пружина, 2 позиции 90°
Harmony® XB4
Schneider Electric
30 дни.
Без ДДС: 24,02 BGN С ДДС: 28,82 BGN
Черна назъбена глава, възвръщаема пружина наляво, 2 позиции 90°
Harmony® XB4
Schneider Electric
22 дни.
Без ДДС: 14,20 BGN С ДДС: 17,04 BGN
Черна стандартна дръжка, възвръщаема пружина до центъра, 3 позиции +/- 45°
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 16,33 BGN С ДДС: 19,60 BGN
Черна стандартна метална дръжка, възвръщаема пружина до центъра, 3 позиции +/- 45°
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 16,86 BGN С ДДС: 20,23 BGN
Черна назъбена глава, възвръщаема пружина до центъра, 3 позиции +/- 45°
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 14,20 BGN С ДДС: 17,04 BGN
Черна стандартна дръжка, възвръщаема пружина от ляво до центъра, 3 позиции +/- 45°
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 16,33 BGN С ДДС: 19,60 BGN
Черна назъбена глава, възвръщаема пружина от ляво до центъра, 3 позиции +/- 45°
Harmony® XB4
Schneider Electric
22 дни.
Без ДДС: 14,20 BGN С ДДС: 17,04 BGN
Черна стандартна дръжка, възвръщаема пружина от дясно до центъра, 3 позиции +/- 45°
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 16,29 BGN С ДДС: 19,55 BGN
Черна стандартна метална дръжка, възвръщаема пружина от дясно до центъра, 3 позиции +/- 45°
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 17,68 BGN С ДДС: 21,22 BGN
Черна метална назъбена глава, възвръщаема пружина от дясно до центъра, 3 позиции +/- 45°
Harmony® XB4
Schneider Electric
22 дни.
Без ДДС: 14,36 BGN С ДДС: 17,23 BGN
Бяла назъбена глава, за използване с вал Ø 6 mm + монтажна основа за потенциометър
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 62,65 BGN С ДДС: 75,18 BGN
Бяла назъбена глава,за използване с вал Ø 6.35 mm + монтажна основа за потенциометър
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 62,65 BGN С ДДС: 75,18 BGN
Превключвател с ключ "Ronis 455" всички позиции, 3 позиции +/- 45°
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 41,58 BGN С ДДС: 49,90 BGN
Превключвател с ключ "Ronis 455" центлана посока на отключване, 3 позиции +/- 45°
Harmony® XB4
Schneider Electric
22 дни.
Без ДДС: 56,76 BGN С ДДС: 68,11 BGN
Превключвател с ключ "Ronis 458А" всчики позиции, 3 позиции +/- 45°
Harmony® XB4
Schneider Electric
23 дни.
Без ДДС: 51,97 BGN С ДДС: 62,36 BGN
Превключвател с ключ "Ronis 421Е" всички позиции, 3 позиции +/- 45°
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 51,97 BGN С ДДС: 62,36 BGN
Превключвател с ключ "Ronis 520Е" всички позиции, 3 позиции +/- 45°
Harmony® XB4
Schneider Electric
22 дни.
Без ДДС: 51,97 BGN С ДДС: 62,36 BGN
Превключвател с ключ "Ronis 313А" всички позиции, 3 позиции +/- 45°
Harmony® XB4
Schneider Electric
22 дни.
Без ДДС: 51,97 BGN С ДДС: 62,36 BGN
Превключвател с ключ "Ronis 455" лява и централна посока на отключване, 3 позиции +/- 45°
Harmony® XB4
Schneider Electric
22 дни.
Без ДДС: 58,36 BGN С ДДС: 70,03 BGN
Превключвател с ключ "Ronis 455" лява посока на отключване, 3 позиции +/- 45°
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 44,77 BGN С ДДС: 53,72 BGN
Превключвател с ключ "Ronis 313А" лява посока на отключване, 3 позиции +/- 45°
Harmony® XB4
Schneider Electric
22 дни.
Без ДДС: 57,07 BGN С ДДС: 68,48 BGN
Превключвател с ключ "Ronis 455" лява посока на отключване, 2 позиции 90°
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 27,67 BGN С ДДС: 33,20 BGN
Превключвател с ключ "Ronis 458А" лява посока на отключване, 2 позиции 90°
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 50,19 BGN С ДДС: 60,23 BGN
Превключвател с ключ "Ronis 421Е" лява посока на отключване, 2 позиции 90°
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 50,19 BGN С ДДС: 60,23 BGN
Превключвател с ключ "Ronis 455" централна позиция на отключване, 3 позиции +/- 45°
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 41,64 BGN С ДДС: 49,97 BGN
Превключвател с ключ "Ronis 455" всички позиции, 2 позиции 90°
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 27,67 BGN С ДДС: 33,20 BGN
Превключвател с ключ "Ronis 313А" всички позиции, 2 позиции 90°
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 31,29 BGN С ДДС: 37,55 BGN
Превключвател с ключ "Ronis 455" лява и дясна позиция на отключване, 3 позиции +/- 45°
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 41,64 BGN С ДДС: 49,97 BGN
Превключвател с ключ "Ronis 455" лява позиция на отключване, 2 позиции 90°
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 30,49 BGN С ДДС: 36,59 BGN
Превключвател с ключ "Ronis 421Е" лява позиция на отключване, 2 позиции 90°
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 34,72 BGN С ДДС: 41,66 BGN
Превключвател с ключ "Ronis 313А" лява позиция на отключване, 2 позиции 90°
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 34,72 BGN С ДДС: 41,66 BGN
Превключвател с ключ "Ronis 455 центлана позиция на отключване", 3 позиции +/- 45°
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 44,77 BGN С ДДС: 53,72 BGN
Превключвател с ключ "Ronis 458А" централна позция на отключване, 3 позиции +/- 45°
Harmony® XB4
Schneider Electric
23 дни.
Без ДДС: 51,54 BGN С ДДС: 61,85 BGN
Превключвател с ключ "Ronis 421Е" централна позиция на отключване, 3 позиции +/- 45°
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 51,54 BGN С ДДС: 61,85 BGN
Превключвател с ключ "Ronis 455" централна позиция на отклиючване, 3 позиции +/- 45°
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 44,77 BGN С ДДС: 53,72 BGN
Превключвател с ключ "Ronis 455" лява позиция на отключване, 3 позиции +/- 45°
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 41,64 BGN С ДДС: 49,97 BGN
Черна превключваща глава, задържаща позиция, дълга дръжка 2 позиции 90°
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 13,48 BGN С ДДС: 16,18 BGN
Черна превключваща глава, задържаща позиция, дълга дръжка 2 позиции 90°
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 58,17 BGN С ДДС: 69,80 BGN
Черна превключваща глава, задържаща позиция, дълга дръжка 2 позиции 90°
Harmony® XB4
Schneider Electric
23 дни.
Без ДДС: 58,17 BGN С ДДС: 69,80 BGN
Черна превключваща глава, задържаща позиция, дълга дръжка 2 позиции 90°
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 58,17 BGN С ДДС: 69,80 BGN
Черна превключваща глава, задържаща позиция, дълга дръжка 3 позиции +/- 45°
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 13,48 BGN С ДДС: 16,18 BGN
Черна превключваща глава, задържаща позиция, дълга дръжка 3 позиции +/- 45°
Harmony® XB4
Schneider Electric
22 дни.
Без ДДС: 58,17 BGN С ДДС: 69,80 BGN
Черна превключваща глава, задържаща позиция, дълга дръжка 3 позиции +/- 45°
Harmony® XB4
Schneider Electric
23 дни.
Без ДДС: 55,94 BGN С ДДС: 67,13 BGN
Черна превключваща глава, възвръщаема пружина от дясно на ляво, дълга дръжка 2 позиции 90°
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 17,66 BGN С ДДС: 21,19 BGN
Черна превключваща глава, възвръщаема пружина до центъра, дълга дръжка 3 позиции +/- 45°
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 17,66 BGN С ДДС: 21,19 BGN
Черна превключваща глава, възвръщаема пружина до центъра, дълга дръжка 3 позиции +/- 45°
Harmony® XB4
Schneider Electric
22 дни.
Без ДДС: 58,17 BGN С ДДС: 69,80 BGN
Черна превключваща глава, възвръщаема пружина от ляво до центъра, дълга дръжка 3 позиции +/- 45°
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 17,66 BGN С ДДС: 21,19 BGN
Черна превключваща глава, възвръщаема пружина от дясно до центъра, дълга дръжка 3 позиции +/- 45°
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 17,66 BGN С ДДС: 21,19 BGN
Черна превключваща глава, възвръщаема пружина от дясно до центъра, дълга дръжка 3 позиции +/- 45°
Harmony® XB4
Schneider Electric
22 дни.
Без ДДС: 52,53 BGN С ДДС: 63,04 BGN
Бял светещ ключ с 2 позиции 90°
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 20,97 BGN С ДДС: 25,16 BGN
Зелен светещ ключ с 2 позиции 90°
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 20,97 BGN С ДДС: 25,16 BGN
Червен светещ ключ с 2 позиции 90°
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 20,97 BGN С ДДС: 25,16 BGN
Оранжев светещ ключ с 2 позиции 90°
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 20,97 BGN С ДДС: 25,16 BGN
Син светещ ключ с 2 позиции 90°
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 20,97 BGN С ДДС: 25,16 BGN
Бял светещ ключ с 3 позиции +/- 45°
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 24,39 BGN С ДДС: 29,27 BGN
Зелен светещ ключ с 3 позиции +/- 45°
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 24,39 BGN С ДДС: 29,27 BGN
Червен светещ ключ с 3 позиции +/- 45°
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 24,39 BGN С ДДС: 29,27 BGN
Оранжев светещ ключ с 3 позиции +/- 45°
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 24,39 BGN С ДДС: 29,27 BGN
Син светещ ключ с 3 позиции +/- 45°
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 24,39 BGN С ДДС: 29,27 BGN
Бял светещ ключ с 2 позиции 90°
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 20,97 BGN С ДДС: 25,16 BGN
Зелен светещ ключ с 2 позиции 90°
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 20,97 BGN С ДДС: 25,16 BGN
Червен светещ ключ с 2 позиции 90°
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 20,97 BGN С ДДС: 25,16 BGN
Оранжев светещ ключ с 2 позиции 90°
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 20,97 BGN С ДДС: 25,16 BGN
Син светещ ключ с 2 позиции 90°
Harmony® XB4
Schneider Electric
22 дни.
Без ДДС: 20,97 BGN С ДДС: 25,16 BGN
Бял светещ ключ с 3 позиции +/- 45°
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 28,77 BGN С ДДС: 34,52 BGN
Зелен светещ ключ с 3 позиции +/- 45°
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 28,77 BGN С ДДС: 34,52 BGN
Червен светещ ключ с 3 позиции +/- 45°
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 28,77 BGN С ДДС: 34,52 BGN
Оранжев светещ ключ с 3 позиции +/- 45°
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 28,77 BGN С ДДС: 34,52 BGN
Син светещ ключ с 3 позиции +/- 45°
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 28,77 BGN С ДДС: 34,52 BGN
Бял светещ ключ с 3 позиции +/- 45°
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 26,68 BGN С ДДС: 32,02 BGN
Зелен светещ ключ с 3 позиции +/- 45°
Harmony® XB4
Schneider Electric
17 дни.
Без ДДС: 26,68 BGN С ДДС: 32,02 BGN
Червен светещ ключ с 3 позиции +/- 45°
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 26,68 BGN С ДДС: 32,02 BGN
Оранжев светещ ключ с 3 позиции +/- 45°
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 26,68 BGN С ДДС: 32,02 BGN
Син светещ ключ с 3 позиции +/- 45°
Harmony® XB4
Schneider Electric
22 дни.
Без ДДС: 26,68 BGN С ДДС: 32,02 BGN
Бял светещ ключ с 3 позиции +/- 45°
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 26,68 BGN С ДДС: 32,02 BGN
Зелен светещ ключ с 3 позиции +/- 45°
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 26,68 BGN С ДДС: 32,02 BGN
Червен светещ ключ с 3 позиции +/- 45°
Harmony® XB4
Schneider Electric
22 дни.
Без ДДС: 26,68 BGN С ДДС: 32,02 BGN
Оранжев светещ ключ с 3 позиции +/- 45°
Harmony® XB4
Schneider Electric
18 дни.
Без ДДС: 26,68 BGN С ДДС: 32,02 BGN
Син светещ ключ с 3 позиции +/- 45°
Harmony® XB4
Schneider Electric
22 дни.
Без ДДС: 26,68 BGN С ДДС: 32,02 BGN