Бутони

Код
Описание
Серия
Марка
Минимално количество
Срок
Цена без ДДСЦена с ДДС
Цена за
Бутон наравно с повърхността, глава без капак с вързвръщаема пружина, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 5,71 BGN С ДДС: 6,85 BGN
Бял бутон наравно с повърхността с вързвръщаема пружина, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 6,28 BGN С ДДС: 7,54 BGN
Бял бутон наравно с повърхността с вързвръщаема пружина, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
29 дни.
Без ДДС: 16,70 BGN С ДДС: 20,04 BGN
Бял бутон с вградена глава с вързвръщаема пружина, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 8,68 BGN С ДДС: 10,42 BGN
Бял бутон наравно с повърхността с прозрачна капачка с възможност за вмъкване на надписс вързвръщаема пружина, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 5,20 BGN С ДДС: 6,24 BGN
Черен бутон наравно с повърхността с вързвръщаема пружина, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 6,18 BGN С ДДС: 7,42 BGN
Черен бутон с вградена глава с вързвръщаема пружина, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 17,35 BGN С ДДС: 20,82 BGN
Зелен бутон наравно с повърхността с вързвръщаема пружина, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 6,18 BGN С ДДС: 7,42 BGN
Зелен бутон наравно с повърхността с вързвръщаема пружина, бяла линия "I"
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 7,33 BGN С ДДС: 8,80 BGN
Зелен бутон наравно с повърхността с вързвръщаема пружина, бял надпис "START"
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 7,33 BGN С ДДС: 8,80 BGN
Бял бутон наравно с повърхността с вързвръщаема пружина, черна стрелка нагоре "↑"
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 7,33 BGN С ДДС: 8,80 BGN
Черен бутон наравно с повърхността с вързвръщаема пружина, бяла стрелка надолу "↓"
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 7,33 BGN С ДДС: 8,80 BGN
Зелен бутон с вградена глава с вързвръщаема пружина, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 17,35 BGN С ДДС: 20,82 BGN
Зелен бутон наравно с повърхността с вързвръщаема пружина, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 7,71 BGN С ДДС: 9,25 BGN
Зелен бутон наравно с повърхността с прозрачен капак с възможност за вмъкване на надписс вързвръщаема пружина, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 8,41 BGN С ДДС: 10,09 BGN
Червен бутон наравно с повърхността с вързвръщаема пружина, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 6,18 BGN С ДДС: 7,42 BGN
Червен бутон наравно с повърхността с вързвръщаема пружина, бял символ "O"
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 7,33 BGN С ДДС: 8,80 BGN
Червен бутон с вградена глава с вързвръщаема пружина, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
17 дни.
Без ДДС: 17,35 BGN С ДДС: 20,82 BGN
Червен бутон наравно с повърхността с вързвръщаема пружина, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
29 дни.
Без ДДС: 10,21 BGN С ДДС: 12,25 BGN
Червен бутон наравно с повърхността с прозрачен капак с възможност за вмъкване на надписс вързвръщаема пружина, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 8,41 BGN С ДДС: 10,09 BGN
Жълт бутон наравно с повърхността с вързвръщаема пружина, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 6,18 BGN С ДДС: 7,42 BGN
Жълт бутон с вградена глава с вързвръщаема пружина, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
29 дни.
Без ДДС: 17,35 BGN С ДДС: 20,82 BGN
Жълт бутон наравно с повърхността с прозрачен капак с възможност за вмъкване на надписс вързвръщаема пружина, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 8,41 BGN С ДДС: 10,09 BGN
Син бутон наравно с повърхността с вързвръщаема пружина, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 6,18 BGN С ДДС: 7,42 BGN
Жълт бутон наравно с повърхността с вързвръщаема пружина, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
30 дни.
Без ДДС: 17,35 BGN С ДДС: 20,82 BGN
Син бутон с вградена глава с вързвръщаема пружина, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 8,41 BGN С ДДС: 10,09 BGN
Сив бутон наравно с повърхността с вързвръщаема пружина без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 5,18 BGN С ДДС: 6,22 BGN
Бутон наравно с повърхността с 6 различни цветове за капакас вързвръщаема пружина без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 9,08 BGN С ДДС: 10,90 BGN
Бял бутон наравно с повърхността, натискане и освобождавне чрез натискане, вграден LED
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 20,44 BGN С ДДС: 24,53 BGN
Черен бутон наравно с повърхността, натискане и освобождавне чрез натискане, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 11,11 BGN С ДДС: 13,33 BGN
Зелен бутон наравно с повърхността, натискане и освобождавне чрез натискане, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 12,42 BGN С ДДС: 14,90 BGN
Зелен бутон наравно с повърхността, натискане и освобождавне чрез натискане, вграден LED
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 20,44 BGN С ДДС: 24,53 BGN
Зелен бутон наравно с повърхността, натискане и освобождавне чрез натискане, вграден LED
Harmony® XB4
Schneider Electric
29 дни.
Без ДДС: 20,89 BGN С ДДС: 25,07 BGN
Черевен бутон наравно с повърхността, натискане и освобождавне чрез натискане, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 12,42 BGN С ДДС: 14,90 BGN
Червен бутон наравно с повърхността, натискане и освобождавне чрез натискане, вграден LED
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 20,44 BGN С ДДС: 24,53 BGN
Жълт бутон наравно с повърхността, натискане и освобождавне чрез натискане, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 12,42 BGN С ДДС: 14,90 BGN
Оранжев бутон наравно с повърхността, натискане и освобождавне чрез натискане, вграден LED
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 20,44 BGN С ДДС: 24,53 BGN
Син бутон наравно с повърхността, натискане и освобождавне чрез натискане, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 12,42 BGN С ДДС: 14,90 BGN
Син бутон наравно с повърхността, натискане и освобождавне чрез натискане, вграден LED
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 20,44 BGN С ДДС: 24,53 BGN
Бяла глава за изпъкнал бутон, натискане и освобождавне чрез натискане, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 14,45 BGN С ДДС: 17,34 BGN
Бяла глава за изпъкнал бутон, натискане и освобождавне чрез натискане, вграден LED
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 24,90 BGN С ДДС: 29,88 BGN
Черна глава за изпъкнал бутон, натискане и освобождавне чрез натискане, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 14,45 BGN С ДДС: 17,34 BGN
Зелена глава за изпъкнал бутон, натискане и освобождавне чрез натискане, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 14,45 BGN С ДДС: 17,34 BGN
Зелена глава за изпъкнал бутон,натискане и освобождавне чрез натискане, вграден LED
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 24,90 BGN С ДДС: 29,88 BGN
Червена глава за изпъкнал бутон, натискане и освобождавне чрез натискане, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 14,45 BGN С ДДС: 17,34 BGN
Червена глава за изпъкнал бутон, натискане и освобождавне чрез натискане, вграден LED
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 24,90 BGN С ДДС: 29,88 BGN
Жълта глава за изпъкнал бутон, натискане и освобождавне чрез натискане, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 14,45 BGN С ДДС: 17,34 BGN
Жълта глава за изпъкнал бутон, натискане и освобождавне чрез натискане, вграден LED
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 24,90 BGN С ДДС: 29,88 BGN
Синя глава за изпъкнал бутон, натискане и освобождавне чрез натискане, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 14,45 BGN С ДДС: 17,34 BGN
Синя глава за изпъкнал бутон, натискане и освобождавне чрез натискане, вграден LED
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 24,90 BGN С ДДС: 29,88 BGN
Черна глава за изпъкнал бутон с възвръщаема пружина, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 7,20 BGN С ДДС: 8,64 BGN
Черна глава за изпъкнал бутон с възвръщаема пружина , бял символ "O"
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 8,14 BGN С ДДС: 9,77 BGN
Зелена глава за изпъкнал бутон с възвръщаема пружина, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 7,28 BGN С ДДС: 8,74 BGN
Черна глава за изпъкнал бутон с възвръщаема пружина, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 7,28 BGN С ДДС: 8,74 BGN
Черна глава за изпъкнал бутон с възвръщаема пружина, бял надпис "STOP"
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 8,14 BGN С ДДС: 9,77 BGN
Жълта глава за изпъкнал бутон с възвръщаема пружина, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 7,20 BGN С ДДС: 8,64 BGN
Бяла глава за изпъкнал бутон с прозрачна обвивка, несъвместим с държач за табели
Harmony® XB4
Schneider Electric
17 дни.
Без ДДС: 10,54 BGN С ДДС: 12,65 BGN
Черна глава за изпъкнал бутон с прозрачна обвивка, несъвместим с държач за табели
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 10,54 BGN С ДДС: 12,65 BGN
Черна глава за изпъкнал бутон с прозрачна обвивка, несъвместим с държач за табели
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 10,48 BGN С ДДС: 12,58 BGN
Зелена глава за изпъкнал бутон с прозрачна обвивка, несъвместим с държач за табели
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 10,54 BGN С ДДС: 12,65 BGN
Зелена глава за изпъкнал бутон с цветна обвивка, съвместим с държач за табели
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 12,18 BGN С ДДС: 14,62 BGN
Червена глава за изпъкнал бутон с прозрачна обвивка, несъвместим с държач за табели
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 10,54 BGN С ДДС: 12,65 BGN
Червен бутон наравно с повърхността с цветна обвивка, съвместим с държач за табели
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 12,18 BGN С ДДС: 14,62 BGN
Жълт бутон наравно с повърхността с прозрачна обвивка, несъвместим с държач за табели
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 10,54 BGN С ДДС: 12,65 BGN
Син бутон наравно с повърхността с прозрачна обвивка, несъвместим с държач за табели
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 10,54 BGN С ДДС: 12,65 BGN
Черен бутон наравно с повърхността с прозрачна обвивка, несъвместим с държач за табели
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 10,95 BGN С ДДС: 13,14 BGN
Зелен бутон наравно с повърхността с прозрачна обвивка, несъвместим с държач за табели
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 10,95 BGN С ДДС: 13,14 BGN
Червен бутон наравно с повърхността с прозрачна обвивка, несъвместим с държач за табели
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 10,95 BGN С ДДС: 13,14 BGN
Бяла глава за изпъкнал бутон, BA9s
Harmony® XB4
Schneider Electric
18 дни.
Без ДДС: 9,02 BGN С ДДС: 10,82 BGN
Бяла глава за изпъкнал бутон, вграден LED
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 10,56 BGN С ДДС: 12,67 BGN
Зелена глава за изпъкнал бутон, BA9s
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 8,61 BGN С ДДС: 10,33 BGN
Зелена глава за изпъкнал бутон, вграден LED
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 10,89 BGN С ДДС: 13,07 BGN
Червена глава за изпъкнал бутон, BA9s
Harmony® XB4
Schneider Electric
18 дни.
Без ДДС: 8,61 BGN С ДДС: 10,33 BGN
Червена глава за изпъкнал бутон, вграден LED
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 10,89 BGN С ДДС: 13,07 BGN
Оранжева глава за изпъкнал бутон, BA9s, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
18 дни.
Без ДДС: 8,61 BGN С ДДС: 10,33 BGN
Оранжева глава за изпъкнал бутон, вграден LED, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 10,89 BGN С ДДС: 13,07 BGN
Синя глава за изпъкнал бутон, BA9s с обикновенна леща, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
18 дни.
Без ДДС: 8,61 BGN С ДДС: 10,33 BGN
Синя глава за изпъкнал бутон, вграден LED с обикновенна леща, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 10,89 BGN С ДДС: 13,07 BGN
Прозрачна глава за изпъкнал бутон, BA9s с обикновенна леща, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
18 дни.
Без ДДС: 8,61 BGN С ДДС: 10,33 BGN
Бяла глава за бутон наравно с повърхността, BA9s с обикновенна леща, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 8,12 BGN С ДДС: 9,74 BGN
Бяла глава за бутон наравно с повърхността, вграден LED с обикновенна леща, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 8,49 BGN С ДДС: 10,19 BGN
Зелена глава за бутон наравно с повърхността, BA9s с обикновенна леща, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 8,12 BGN С ДДС: 9,74 BGN
Зелена глава за бутон наравно с повърхността, вграден LED с обикновенна леща, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 8,49 BGN С ДДС: 10,19 BGN
Червена глава за бутон наравно с повърхността, BA9s с обикновенна леща, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 8,12 BGN С ДДС: 9,74 BGN
Червена глава за бутон наравно с повърхността, вграден LED с обикновенна леща, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 8,49 BGN С ДДС: 10,19 BGN
Оранжева глава за бутон наравно с повърхността, BA9s с обикновенна леща, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 8,12 BGN С ДДС: 9,74 BGN
Оранжева глава за бутон наравно с повърхността, вграден LED с обикновенна леща, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 8,49 BGN С ДДС: 10,19 BGN
Синя глава за бутон наравно с повърхността, BA9s с обикновенна леща, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 8,10 BGN С ДДС: 9,72 BGN
Синя глава за бутон наравно с повърхността, вграден LED с обикновенна леща, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 8,49 BGN С ДДС: 10,19 BGN
Прозрачна глава за бутон наравно с повърхността, BA9s с обикновенна леща, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 7,10 BGN С ДДС: 8,52 BGN
Бяла глава за бутон наравно с повърхността, вграден LED с прозрачна обвивка, несъвместим с държач за табели
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 19,91 BGN С ДДС: 23,89 BGN
Зелена глава за бутон наравно с повърхността, вграден LED с прозрачна обвивка, несъвместим с държач за табели
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 19,91 BGN С ДДС: 23,89 BGN
Червена глава за бутон наравно с повърхността, вграден LED с прозрачна обвивка, несъвместим с държач за табели
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 19,91 BGN С ДДС: 23,89 BGN
Оранжева глава за пусквов бутон, вграден LED с прозрачна обвивка, несъвместим с държач за табели
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 19,91 BGN С ДДС: 23,89 BGN
Синя глава за бутон наравно с повърхността, вграден LED с прозрачна обвивка, несъвместим с държач за табели
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 19,91 BGN С ДДС: 23,89 BGN
Зелена глава тип “гъба” , вграден LED
Harmony® XB4
Schneider Electric
29 дни.
Без ДДС: 48,09 BGN С ДДС: 57,71 BGN
Червена глава тип “гъба”, вграден LED
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 29,49 BGN С ДДС: 35,39 BGN
Оранжева глава тип “гъба”, вграден LED
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 29,49 BGN С ДДС: 35,39 BGN
Бяла глава за бутон наравно с повърхността, вграден LED със светещ пръстен
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 8,06 BGN С ДДС: 9,67 BGN
Зелена глава за бутон наравно с повърхността, вграден LED със светещ пръстен
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 8,06 BGN С ДДС: 9,67 BGN
Червена глава за бутон наравно с повърхността, вграден LED със светещ пръстен
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 8,06 BGN С ДДС: 9,67 BGN
Оранжева глава за бутон наравно с повърхността, вграден LED със светещ пръстен
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 8,06 BGN С ДДС: 9,67 BGN
Синя глава за бутон наравно с повърхността, вграден LED със светещ пръстен
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 8,06 BGN С ДДС: 9,67 BGN