Избор на продукт

Вариант 1: Избор на продукт от главното меню

 

Избор на продукт

 

Вариант 2: Избор на продукт от каталог

 

Избор на продукт

 

 Вариант 3: Избор на продукта, търсейки конкретен референтен номер

 

Избор на продукт

 

 Вариант 4: Избор на продукта, въвеждайки референтен номер и желано количество, директно в поръчката

 

Избор на продукт