Защита на личните данни

Защита на лични данни

1. Фирма „Валтроник“ ООД, в качеството си на Администратор на лични данни, вписана в „Регистър на администраторите на лични данни“ с ИД №32020 от 14.11.2011 г. съгласно Закона за защита на личните данни, гарантира най-висока степен на защита на личните данни на всички потребители/клиенти на електронния магазин. Тези данни се събират и обработват само с изричното съгласие на всеки потребител/клиент, който приема настоящите „Общи условия“.

 

2. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети страни, ще бъдат обработвани законосъобразно и добросъвестно и ще се ползват само и единствено за целите на онлайн магазина. Това задължение на фирма „Валтроник“ ООД отпада в случай на недобронамерено предоставяне на неверни данни от страна на потребителя/клиента.