Връщане и замяна

Рекламация и връщане на стока

1.При получаване на стоката, клиентът е длъжен да провери за видими дефекти и недостатъци, включително, но не само: несъответствие между направената поръчка и доставените продукти, нарушена цялост на опаковката, транспортни дефекти, липсващи документи. Клиентът се задължава незабавно да информира Търговеца за откритите дефекти и в присъствието на лицето, извършващо доставката, да състави констативен протокол.

 

2.В случаи че разпоредбите от т.9.1. от Общите условия не са изпълнени, Клиентът губи правото на претенции на по-късен етап. Това не включва случаите, когато претенциите са на основание гаранцията на продукта.

 

3.Клиентът, който има качество на потребител по смисъла на ЗЗП, има право, без да дължи обезщетение или неустойка, и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка, като върне стоката в срок от 14 (четиринадесет) работни дни, считано от датата на получаването й. Той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор и да върне стоката с нейните оригинални етикети, без индикации, че стоката е била употребявана, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин, с ненарушена цялост, напълно окомплектована заедно с всички съпътстващи я документи, включително с инструкции за ползване, декларация за съответствие, гаранционна карта и др., без каквито и да било външни или вътрешни дефекти, в оригиналната и поставена от производителя опаковка, както и при всички други условия по член 55 от Закона за защита на потребителя.

 

4.Правото на клиента по т.9.3. отпада при негово изрично съгласие, че част или всички продукти от неговата поръчка не подлежат на връщане.