Многоредови клеми

Код
Описание
Серия
Марка
Минимално количество
Срок
Цена без ДДСЦена с ДДС
Цена за
Проходна пружинна клема WKF 1,5 D1/2/35, 1.5 mm², Сива
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 1,40 BGN С ДДС: 1,68 BGN
Проходна пружинна клема WKF 1,5 D1/2/35, 1.5 mm², Синя
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 1,40 BGN С ДДС: 1,68 BGN
Проходна пружинна клема WKF 1,5 D1/2/35, 1.5 mm², Сива
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 1,55 BGN С ДДС: 1,86 BGN
Проходна пружинна клема WKF 1,5 D1/2/35, 1.5 mm², Синя
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 1,55 BGN С ДДС: 1,86 BGN
Двуетажна клема WKF 1,5 E2/VB/35, 1.5 mm², Черна
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 5,14 BGN С ДДС: 6,17 BGN
Двуетажна клема WKF 1.5E/35 1.5 mm², Сива
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 2,88 BGN С ДДС: 3,46 BGN
Двуетажна клема WKF 1,5 E2/35, 1.5 mm², Сива
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 2,22 BGN С ДДС: 2,66 BGN
Заземителна клема WKF 1,5 D2/2SL/35, 1.5 mm², Жълто-зелена
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 5,36 BGN С ДДС: 6,43 BGN
Заземителна клема WKF 1,5 E2/SL/35, 1.5 mm², Жълто-зелена
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 8,18 BGN С ДДС: 9,82 BGN
Заземителна клема WKF 1,5 D1/2SL/35, 1.5 mm², Жълто-зелена
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 5,07 BGN С ДДС: 6,08 BGN
Триетажна клема WKFN 2,5 E3/VB/35, 2.5 mm², Черна
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 7,39 BGN С ДДС: 8,87 BGN
Триетажна клема WKFN 2,5 E3/35, 2.5 mm², Сива
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 3,21 BGN С ДДС: 3,85 BGN
Триетажна клема WKFN 2,5 E3/N/D/SL/35, 2.5 mm², Сива
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 7,32 BGN С ДДС: 8,78 BGN
Триетажна клема WKFN 2,5 E3/D/D/SL/35, 2.5 mm², Сива
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 6,79 BGN С ДДС: 8,15 BGN
Двойна модулна клема WKFN 2,5 D1/2/35, 2.5 mm², Сива
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 1,17 BGN С ДДС: 1,40 BGN
Двойна модулна клема WKFN 2,5 D1/2/35, 2.5 mm², Синя
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 1,45 BGN С ДДС: 1,74 BGN
Двойна модулна клема WKFN 2,5 D2/2/35, 2.5 mm², Сива
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 1,89 BGN С ДДС: 2,27 BGN
Двойна модулна клема WKFN 2,5 D2/2/35, 2.5 mm², Синя
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 1,89 BGN С ДДС: 2,27 BGN
Двуетажна клема WKFN 2,5 E1/2/VB/35, 2.5 mm², Черна
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 6,42 BGN С ДДС: 7,70 BGN
Двуетажна клема WKFN 2,5 E1/2/D/SL/35, 2.5 mm², Сива
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 5,46 BGN С ДДС: 6,55 BGN
Заземителна клема WKFN 2,5 E1/2/SL/35, 2.5 mm², Жълто-зелена
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 8,20 BGN С ДДС: 9,84 BGN
Двуетажна клема, комбинирана WKFN 2,5 E1/2/N/D/35, 2.5 mm², Сива
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 4,55 BGN С ДДС: 5,46 BGN
Двуетажна клема, комбинирана WKFN 2,5 E1/2/N/SL/35, 2.5 mm², Сива
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 6,05 BGN С ДДС: 7,26 BGN
Двуетажна клема WKFN 2,5 E/VB/35, 2.5 mm², Черна
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 5,63 BGN С ДДС: 6,76 BGN
Двуетажна клема WKFN 2,5E/35, 2.5 mm², Сива
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 2,13 BGN С ДДС: 2,56 BGN
Двуетажна клема WKFN 2,5E/35, 2.5 mm², Синя
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 2,71 BGN С ДДС: 3,25 BGN
Специална клема WKFN 2.5 E/35/1D/2G, 2.5 mm², Червена
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 3,01 BGN С ДДС: 3,61 BGN
Специална клема WKFN 2.5 E/35/1D/2G с инвертиращ диод, 2.5 mm², Оранжева
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 3,01 BGN С ДДС: 3,61 BGN
Специална клема WKFN 2.5 E/35/LD+PO LED Червена 24 V DC, 2.5 mm², Оранжева
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 0,00 BGN С ДДС: 0,00 BGN
Специална клема WKFN 2.5 E/35/NGL 500 V, 2.5 mm², Червена
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 9,94 BGN С ДДС: 11,93 BGN
Специална клема WKFN 2.5 E/35/LD-PO24 LED Червена 24 V DC, 2.5 mm², Оранжева
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 9,10 BGN С ДДС: 10,92 BGN
Специална клема WKFN 2.5 E/35/...AU, 2.5 mm², Оранжева
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 2,68 BGN С ДДС: 3,22 BGN
Двуетажна клема, комбинирана WKFN 2,5E/N/SL/35, 2.5 mm², Сива
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 5,68 BGN С ДДС: 6,82 BGN
Двуетажна клема, комбинирана WKFN 2.5E/D/SL/35, 2.5 mm², Сива
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 4,99 BGN С ДДС: 5,99 BGN
Специална клема WKFN 2.5 E/35/G2 с диод, 2.5 mm², Червена
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 9,86 BGN С ДДС: 11,83 BGN
Специална клема WKFN 2.5 E/35/GO с диод, 2.5 mm², Червена
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 6,50 BGN С ДДС: 7,80 BGN
Специална клема WKFN 2.5 E/35/G-URL, 2.5 mm², Червена
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 4,80 BGN С ДДС: 5,76 BGN
Заземителна клема WKFN 2,5 E3/SL/35, 2.5 mm², Жълто-зелена
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 9,25 BGN С ДДС: 11,10 BGN
Заземителна клема WKFN 2,5 E/SL/35, 2.5 mm², Жълто-зелена
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 7,55 BGN С ДДС: 9,06 BGN
Двуетажна клема WKFN 4 E/VB/35, 4 mm², Сива
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 6,16 BGN С ДДС: 7,39 BGN
Двуетажна клема WKFN 4 E/35, 4 mm², Сива
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 3,01 BGN С ДДС: 3,61 BGN
Специална клема WKFN 4 E/35/1D/2G, 4 mm². Червена
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 0,00 BGN С ДДС: 0,00 BGN
Специална клема WKFN 4 E/35/1D/2G, 4 mm², Оранжева
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 0,00 BGN С ДДС: 0,00 BGN
Специална клема WKFN 4 E/35 LD+PO 24 V DC, 4 mm², Червена
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 9,10 BGN С ДДС: 10,92 BGN
Специална клема WKFN 4 E/35 NGL, 4 mm², Червена
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 10,45 BGN С ДДС: 12,54 BGN
Специална клема WKFN 4 E/35/.. , 4 mm², Червена
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 2,96 BGN С ДДС: 3,55 BGN
Специална клема WKFN 4 E/35/.., 4 mm², Оранжева
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 2,96 BGN С ДДС: 3,55 BGN
Двуетажна клема, combined WKFN E/N/D/35, 4 mm², Сива
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 4,03 BGN С ДДС: 4,84 BGN
Двуетажна клема, combined WKFN 4 E/N/SK/35, 4 mm², Сива
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 7,10 BGN С ДДС: 8,52 BGN
Двуетажна клема, combined WKFN 4 E/D/SL/35, 4 mm², Сива
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 6,31 BGN С ДДС: 7,57 BGN
Специална клема WKFN 4 E/35 G2, 4 mm², Червена
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 9,68 BGN С ДДС: 11,62 BGN
Специална клема WKFN 4 E/35 GU, 4 mm², Оранжева
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 6,87 BGN С ДДС: 8,24 BGN
Специална клема WKFN 4 E/35 GO, 4 mm², Оранжева
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 6,87 BGN С ДДС: 8,24 BGN
Специална клема WKFN 4 E/35 G-URL, 4 mm², Оранжева
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 5,08 BGN С ДДС: 6,10 BGN
Блок за свързване на мотори WKF 4 3D/SL 4 mm², Сив
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 11,07 BGN С ДДС: 13,28 BGN
Заземителна клема WKFN 4 D2/2/SL/35, 4 mm², Жълто-зелена
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 6,18 BGN С ДДС: 7,42 BGN
Заземителна клема WKFN 4 E/SL/35, 4 mm², Жълто-зелена
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 9,52 BGN С ДДС: 11,42 BGN
Заземителна клема WKFN 4 D1/2/SL/35, 4 mm², Жълто-зелена
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 4,87 BGN С ДДС: 5,84 BGN
Проходна пружинна клема WKFN 6 D1/2/35, 6 mm², Сива
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 3,16 BGN С ДДС: 3,79 BGN
Проходна пружинна клема WKFN 6 D1/2/35, 6 mm², Синя
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 3,19 BGN С ДДС: 3,83 BGN
Заземителна клема WKFN 6 D1/2/SL/35, 6 mm², Жълто-зелена
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 7,44 BGN С ДДС: 8,93 BGN
Проходна пружинна клема WKFN 10 D1/2/35, 10 mm², Сива
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 4,77 BGN С ДДС: 5,72 BGN
Проходна пружинна клема WKFN 10 D1/2/35, 10 mm², Синя
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 4,77 BGN С ДДС: 5,72 BGN
Заземителна клема WKFN 10 D1/2/SL/35, 10 mm², Жълто-зелена
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 8,56 BGN С ДДС: 10,27 BGN
Проходна пружинна клема WKFN 16 D1/2/35, 16 mm², Сива
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 5,57 BGN С ДДС: 6,68 BGN
Проходна пружинна клема WKFN 16 D1/2/35, 16 mm², Синя
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 5,57 BGN С ДДС: 6,68 BGN
Заземителна клема WKFN 16 D1/2/SL/35, 16 mm², Жълто-зелена
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 10,00 BGN С ДДС: 12,00 BGN