Проходни клеми

Код
Описание
Серия
Марка
Минимално количество
Срок
Цена без ДДСЦена с ДДС
Цена за
Проходна винтова клема WKN 35/U, 35 mm², Сива
Selos
Wieland
по заявка
Без ДДС: 6,17 BGN С ДДС: 7,40 BGN
Проходна винтова клема WKN 35/U, 35 mm², Синя
Selos
Wieland
по заявка
Без ДДС: 6,17 BGN С ДДС: 7,40 BGN
Заземителна клема WKN 35 SL / U 35mm²,Жълто-зелена
Selos
Wieland
по заявка
Без ДДС: 11,32 BGN С ДДС: 13,58 BGN
Проходна винтова клема WKN 70/U, 70 mm², Сива
Selos
Wieland
по заявка
Без ДДС: 21,49 BGN С ДДС: 25,79 BGN
Проходна винтова клема WKN 70/U, 70 mm², Синя
Selos
Wieland
по заявка
Без ДДС: 21,49 BGN С ДДС: 25,79 BGN
Заземителна клема WKN 70 SL / U ,70mm², Жълто-зелена
Selos
Wieland
по заявка
Без ДДС: 30,51 BGN С ДДС: 36,61 BGN
Проходна винтова клема WKN 150/U, 150 mm², Сива
Selos
Wieland
по заявка
Без ДДС: 30,51 BGN С ДДС: 36,61 BGN
Проходна винтова клема WKN 150/U, 150 mm², Синя
Selos
Wieland
по заявка
Без ДДС: 33,50 BGN С ДДС: 40,20 BGN
Проходна винтова клема WT 2,5 mm², Сива
Selos
Wieland
по заявка
Без ДДС: 0,78 BGN С ДДС: 0,94 BGN
Проходна винтова клема WT 2,5 mm², Черна
Selos
Wieland
по заявка
Без ДДС: 0,90 BGN С ДДС: 1,08 BGN
Проходна винтова клема WT 2,5 mm², Бяла
Selos
Wieland
по заявка
Без ДДС: 1,24 BGN С ДДС: 1,49 BGN
Проходна винтова клема WT 2,5 mm², Кафява
Selos
Wieland
по заявка
Без ДДС: 1,24 BGN С ДДС: 1,49 BGN
Проходна винтова клема WT 2,5 mm², Червена
Selos
Wieland
по заявка
Без ДДС: 1,24 BGN С ДДС: 1,49 BGN
Проходна винтова клема WT 2,5 mm², Синя
Selos
Wieland
по заявка
Без ДДС: 0,90 BGN С ДДС: 1,08 BGN
Проходна винтова клема WT 2,5 mm², Зелена
Selos
Wieland
по заявка
Без ДДС: 1,24 BGN С ДДС: 1,49 BGN
Проходна винтова клема WT 2,5 mm², Жълта
Selos
Wieland
по заявка
Без ДДС: 1,24 BGN С ДДС: 1,49 BGN
Проходна винтова клема WT 2,5 mm², Оранжева
Selos
Wieland
по заявка
Без ДДС: 1,24 BGN С ДДС: 1,49 BGN
Заземителна клема WT 2,5 PE, 2.5 mm², Жълто-зелена
Selos
Wieland
по заявка
Без ДДС: 3,19 BGN С ДДС: 3,83 BGN
Проходна винтова клема WT 4 mm², Сива
Selos
Wieland
по заявка
Без ДДС: 0,83 BGN С ДДС: 1,00 BGN
Проходна винтова клема WT 4 mm², Черна
Selos
Wieland
по заявка
Без ДДС: 0,96 BGN С ДДС: 1,15 BGN
Проходна винтова клема WT 4 mm², Бяла
Selos
Wieland
по заявка
Без ДДС: 1,35 BGN С ДДС: 1,62 BGN
Проходна винтова клема WT 4 mm², Кафява
Selos
Wieland
по заявка
Без ДДС: 1,35 BGN С ДДС: 1,62 BGN
Проходна винтова клема WT 4 mm², Червена
Selos
Wieland
по заявка
Без ДДС: 1,35 BGN С ДДС: 1,62 BGN
Проходна винтова клема WT 4 mm², Синя
Selos
Wieland
по заявка
Без ДДС: 0,96 BGN С ДДС: 1,15 BGN
Проходна винтова клема WT 4 mm², Зелена
Selos
Wieland
по заявка
Без ДДС: 1,35 BGN С ДДС: 1,62 BGN
Проходна винтова клема WT 4 mm², Жълта
Selos
Wieland
по заявка
Без ДДС: 1,35 BGN С ДДС: 1,62 BGN
Проходна винтова клема WT 4 mm², Оранжева
Selos
Wieland
по заявка
Без ДДС: 1,35 BGN С ДДС: 1,62 BGN
Заземителна клема WT 4 PE, 4 mm², Жълто-зелена
Selos
Wieland
по заявка
Без ДДС: 3,59 BGN С ДДС: 4,31 BGN
Проходна винтова клема WT 6 mm², Сива
Selos
Wieland
по заявка
Без ДДС: 1,28 BGN С ДДС: 1,54 BGN
Проходна винтова клема WT 6 mm², Черна
Selos
Wieland
по заявка
Без ДДС: 1,42 BGN С ДДС: 1,70 BGN
Проходна винтова клема WT 6 mm², Бяла
Selos
Wieland
по заявка
Без ДДС: 1,68 BGN С ДДС: 2,02 BGN
Проходна винтова клема WT 6 mm², Червена
Selos
Wieland
по заявка
Без ДДС: 1,68 BGN С ДДС: 2,02 BGN
Проходна винтова клема WT 6 mm², Синя
Selos
Wieland
по заявка
Без ДДС: 1,42 BGN С ДДС: 1,70 BGN
Проходна винтова клема WT 6 mm², Зелена
Selos
Wieland
по заявка
Без ДДС: 1,68 BGN С ДДС: 2,02 BGN
Проходна винтова клема WT 6 mm², Жълта
Selos
Wieland
по заявка
Без ДДС: 1,68 BGN С ДДС: 2,02 BGN
Проходна винтова клема WT 6 mm², Оранжева
Selos
Wieland
по заявка
Без ДДС: 1,68 BGN С ДДС: 2,02 BGN
Заземителна клема WT 6 PE, 6 mm², Жълто-зелена
Selos
Wieland
по заявка
Без ДДС: 4,54 BGN С ДДС: 5,45 BGN
Проходна винтова клема WT 10 mm², Сива
Selos
Wieland
по заявка
Без ДДС: 1,89 BGN С ДДС: 2,27 BGN
Проходна винтова клема WT 10 mm², Червена
Selos
Wieland
по заявка
Без ДДС: 2,39 BGN С ДДС: 2,87 BGN
Проходна винтова клема WT 10 mm², Синя
Selos
Wieland
по заявка
Без ДДС: 2,03 BGN С ДДС: 2,44 BGN
Заземителна клема WT 10 PE, 10 mm², Жълто-зелена
Selos
Wieland
по заявка
Без ДДС: 6,21 BGN С ДДС: 7,45 BGN
Проходна винтова клема WT 16 mm², Сива
Selos
Wieland
по заявка
Без ДДС: 2,61 BGN С ДДС: 3,13 BGN
Проходна винтова клема WT 16 mm², Синя
Selos
Wieland
по заявка
Без ДДС: 2,70 BGN С ДДС: 3,24 BGN
Заземителна клема WT 16 PE, 16 mm², Жълто-зелена
Selos
Wieland
по заявка
Без ДДС: 7,12 BGN С ДДС: 8,54 BGN