Катодни отводители Виж всички продукти

Катодният отводител PRF1/PRF1 Master Тип 1 защитава електрическите инсталации срещу директни мълниеви удари. Той се препоръчва за електрически инсталации в обществени и промишлени сгради,защитени с гръмоотвод или чрез мрежов кафез. Използва се за отвеждане към земя на постоянен мълниев ток, разпространен през проводниците под напрежение и заземителния проводник. Той трябва да бъде инсталиран с висшестоящо защитно устройство, предпазител или прекъсвач, чиято изключвателна способност трябва да бъде най-малко равна на максималния очакван ток на късо съединение при точката на инсталация. Катодните отводители PRF1 12.5r и PRD1 25r предлагат и защита тип 1+ 2, като защитават електрическата инсталация и посредством ограничаване на остатъчното пренапрежение.

Гамата катодни отводители тип 1 отговаря на нормативните изисквания за издръжливост на токова вълна тип 10/350 μs (8/20 μs за катодни отводители тип 2). Подходящ е за използване със системи за заземяване TT, TN-S, TN-C и 230 V IT. Катодният отводител PRF1 Master покрива системата 400 V IT. Катодните отводители PRF1 12.5r и PRD1 са снабдени с дистанционен трансфер на информация за края на експлоатационният период на катодният отводител. Изваждаемите катодните отводители PRD1 позволават бърза подмяна на повредените патрони.

Вижте повече Повече информация Преглед
Входяща защита (тип 2):
  • iPF65(r) се препоръчва при много високо ниво на риск (обекти изложени на висока степен на риск)
  • iPF40(r) се препоръчва при високо ниво на риск 
  • iPF20 се препоръчва при средно ниво на риск
  • Вторична защита (тип 2 или 3):
    iPF8 осигурява вторична защита на товарите, които трябва да бъдат защитени и се поставя каскадно с входящите катодни отводители. Този катоден отводител е необходим когато товарите са на разстояние повече от 30 м от входящия катоден отводител. Катодните отводители iPF с обозначение “r” са с отдалечен трансфер на информация: “катоден отводител за смяна”.

    Гамата катодни отводители iPF е адаптирана за системи на заземяване: TT, TN-S, TN-C. Катодните отводители тип 2 са тествани с токова вълна 8/20 μs. Катодните отводители тип 3 са тествани с комбинирана вълна 12/50 μs и 8/20
    Вижте повече Повече информация Преглед