Миниатюрни автоматични прекъсвачи Виж всички продукти

 • абсолютно безопасно отстраняване на повредата на място.
 • Изолационен клас 2 безопасност за оператора и неквалифицирания персонал.
 • VisiTrip : бърза индикация на повредата за минимизиране времето на прекъсване.
 • Суперимунизирана ДТЗ: оптимална непрекъснатост на работата, особено в замърсени мрежи и агресивни среди.
 • Номинален ток:  от 1 до 63А
 • Богат избор на изключвателни възможности до 100кА, както и криви на изключване: B, C, D. В съответствие със стандарти IEC/EN 60898 IEC/EN 60947-2,
 • Пълна координация с дефектнотоковите защити Acti 9 и автоматичните прекъсвачи с лят корпус Compact NSX,
 • Изолационни функции съгласно стандарт IEC 60947
 • Оперативно напрежение: до 440 V AC, изолационно напрежение: 500 V
 • Модул Vigi iC60,
 • Допълнителни аксесоари: индикация на статус и сработване, независим изключвател минимално напреженов изключвател, максимално напреженов изключвател<
 • Предимства:
 • Новият стандарт в крайното електроразпределение,
 • Абсолютна безопасност с VisiSafe,
 • Оптимална непрекъснатост на работата с VisiTrip,
 • Лесен избор чрез новите реф. номера,
 • Лесен монтаж чрез бързи, ергономични и безопасни IP20 клемни капаци и надеждни връзки (момент на затягане 2 пъти над стандарта),
 • С грижа към околната среда със 100% рециклируеми компоненти.
 • Приложения:
 • Защита на ел.вериги в индустриални и административни сгради,
 • Всякакви приложения, особено в замърсени мрежи и агресивни среди,
 • Защита на мотори,
 • Защита на DC вериги.
 • Вижте повече Повече информация Преглед
  Модулните автоматични прекъсвачи C60H-DC се използват в постояннотокови електрически вериги (в сектори като индустриален контрол и автоматизация, транспорт, вериги с източници на възобновяема енергия...). Те комбинират следните функции на защита на веригата срещу къси съединения и токове на претоварване, контрол и изолация.

 • Работно напрежение: 12...500Vcc
 • Брой полюси: 1P, 2P
 • В съответствие със стандарти: multistandard UL 1077, IEC 60947-2, E~60947-2, GB 14048.2
 • Номинален ток: 0.5 to 63 A
 • Изключвателна възможност: 5 до10 kA взависимост от стандарта
 • Крива: C
 • Индикация за състоянието на контакта: IEC 60947
 • Различни възможности за свързване
 • Вижте повече Повече информация Преглед
 • Номинален ток: 16 до 160 A
 • 3 изключвателни способности: 16, 25 и 36 kA при 415 V
 • Номинално работно напрежение: 500 V ~
 • 3- и 4-полюсни варианти
 • Вариант превключвател тип NA
 • Фиксиран термичен изключвател
 • Дефектнотокова защита (ДТЗ) чрез свързан модул Vigi (здрави връзки и в двете посоки)
 • Опционални аксесоари: индикация на положението, индикация на изключването, независим изключвател или управление на изключването при понижено напрежение, удължена ръкохватка
 • Съответствие със стандарти IEC 60947-1-2-3
 • Предимства:
 • Готови за инсталиране С всички предимства на лекотата на модулните инсталации, прекъсвачът NG160 съчетава високи показатели и здравина, които са от основно значение за обслужващите и промишлените инсталации.
 • Приложение:
 • Защита на входа в модулни табла
 • Защита на изхода в разпределителни табла
 • Вижте повече Повече информация Преглед
  Автоматичните прекъсвачи iC60L, крива МА, отговарят на стандарт  IEC/EN 60947-2 и съчетават следните функции: Защита на веригите срещу токове на късо съединение, Изолация съгласно стандарт  IEC/EN 60947-2. Индикация за изключване при повреда чрез червен механичен индикатор върху лицевия панел на прекъсвача. Да бъде комбиниран със защита от претоварване за двигател.

 • Изключвателна възможност (Icu) в съответствие с IEC/EN 60947-2
 • Работна изключвателна възможност (Ics) - 50 % Icu 
 • Полюси: 2P,3P,4P
  Номинален ток (In): 1.6 до 40 А
 • Крива: MA
 • Удължен експлоатационен живот на прекъсвача, благодарение нa:
 • устойчивостта на свръхнапрежение, в следствие на високоефективната концепция за индустриални приложения (степен на замърсяване, устойчивост на импулсно напрежение и изолационно напрежение); 
 • високоефективно токоограничаване (вижте кривите на токоограничаване);
 • бързо затваряне на контактната система, независимо от скоростта на задействане  на лостчето. 
 • Вижте повече Повече информация Преглед
 • Номинален ток: 10 до 125 A
 • Голям избор на комутационни способности и криви на изключване: B, C, D…
 • Съответствие със стандартите: IEC EN 60898 или IEC 60947-2, в зависимост от варианта, сертифицирани от оторизирани органи
 • Номинално напрежение: до 440 V~, изолационно напрежение: 500 V
 • Допълнителни модули за защита от утечки към земята: C120 Vigi
 • Допълнителни аксесоари: на контактите; минимално и максималнонапреженови изключватели; допълнителни контакти и индикация за неизправност.
 • Предимства:
 • Качество без граници
 • Автоматичният прекъсвачът C120,  е признат в повече от 100 страни с качеството и широкия диапазон  на гамата, което го прави незаменим компонент за разработката на инсталации ниско напрежение при пълно сигурност.

  Приложение:
 • Защита на електрически вериги във всички промишлени и административни сгради
 • Вижте повече Повече информация Преглед
 • Номинален ток: 10 до 125 A
 • Голям избор на изключвателни способности и криви на изключване: B, C, D…
 • Съответствие със стандарти: IEC 60947-2, сертифицирани от официалните национални органи
 • Подходящ за изключване в съответствие с промишлените стандарти: IEC 60947
 • Работно напрежение: до 500 V ~, изолационно напрежение: 690 V
 • Допълнителни модули за защита от утечки към земята: Vigi NG125
 • Допълнителни аксесоари: индикация за състоянието на контактите; минимално и максимално напреженови изключватели
 • Предимства:
 • Максимумът в модулен формат С всички предимства на лекотата на модулните инсталации, прекъсвачът NG125 съчетава високите показатели и здравина, необходими и за най-взискателните промишлени инсталации.
 • Приложение:
 • Защита във всички промишлени и обществени сгради:
 • Защита на входа в модулно табло
 • Изходи в разпределителни табла.
 • Вижте повече Повече информация Преглед
  Автоматичните прекъсвачи iK60N съчетават следните функции:
 • Защита на веригите срещу токове на късо съединение
 • Защита на веригите срещу токове на претоварване
 • Разединяване, отваряне и затваряне
 • Наличие на два клипа (отгоре и отдолу), което позволява бърз и удобен монтаж и демонтаж
 • Широко пространство за маркиране
 • Възможност за заключване с катинар
 • Бързо затваряне на контактната система, независимо от скоростта на задействане на лостчето
 • Възможност за електрическо захранване отгоре и отдолу
 • Вижте повече Повече информация Преглед
  Характеристики:
 • - Характеристики на изключване B, C, D
 • - Номинална изключвателна възможност от 15, 20, 25 kA 
 • - Номинален ток до 125 А 
 • - Номинално напрежение 230/400 V AC; 60 V DC 
 • - Индикация за включено/изключено (червено/зелено) 
 • - Цветни превключвателни лостчета в зависимост от номиналния ток на прекъсвача
 • - Капацитет на клемите 2.5-50 кв.мм
 • Вижте повече Повече информация Преглед
  Характеристики:
 • - Характеристики на изключване B, C, D
 • - Номинална изключвателна възможност 10 kA 
 • - Номинален ток до 63 А 
 • - Номинално напрежение 230/400 V AC; 48 V DC 
 • - Индикация за включено/изключено (червено/зелено) 
 • - Цветни превключвателни лостчета в зависимост от номиналния ток на прекъсвача 
 • - Капацитет на клемите 1-25 кв.мм
 • Приложение:
 • Подходящ за защита от претоварване и късо съединение в инсталациите
 • Вижте повече Повече информация Преглед
  Характеристики:
 • - Характеристики на изключване B, C, D
 • - Номинална изключвателна възможност 10 kA 
 • - Номинален ток до 63 А 
 • - Номинално напрежение 230/400 V AC; 48 V DC 
 • - Индикация за включено/изключено (червено/зелено) 
 • - Цветни превключвателни лостчета в зависимост от номиналния ток на прекъсвача 
 • - Специална серия за DC вериги PL7-...-DC, от 1 до 50 А
 • - Капацитет на клемите 1-25 кв.мм
 • Приложение:
 • Подходящ за защита от претоварване и късо съединение в инсталациите
 • <
  Вижте повече Повече информация Преглед
  Миниатюрни автоматични прекъсвачи PL6
 • Номинално напрежение 230/400 V AC; 48 V DC 
 • Номинална изключвателна възможност 6 kA 
 • Клас на селективност 3 - голям капацитет за ограничаване на токовете на късо съединение 
 • Степен на защита IP20 
 • Индикатор за включено/изключено 
 • Сечение на присъединителните проводници 1-25mm2 
 • Възможност за монтаж в произволно положение 
 • Възможност за монтаж на допълнителни принадлежности
 • Вижте повече Повече информация Преглед
  Миниатюрни автоматични прекъсвачи PL4
 • Номинално напрежение 230/400 V AC; 48 V DC 
 • Номинална изключвателна възможност 4,5 kA
 • Клас на селективност 3 - голям капацитет за ограничаване на токовете на късо съединение 
 • Степен на защита IP20 
 • Индикатор за включено/изключено
 • Сечение на присъединителните проводници 1-25 mm2 
 • Възможност за монтаж в произволно положение 
 • Възможност за монтаж на допълнителни принадлежности
 • Вижте повече Повече информация Преглед
  • High-quality miniature circuit breakers for commercial and industry applications
  • Contact position indicator red - green
  • Accessories suitable for subsequent installation
  • Rated currents up to 63 A
  • Tripping characteristics B, C
  • Rated breaking capacity up to 6 kA according to EN 60947-2
  Вижте повече Повече информация Преглед