Бутони

Код
Описание
Серия
Марка
Минимално количество
Срок
Цена без ДДСЦена с ДДС
Цена за
Бутон наравно с повърхността, глава без капак с вързвръщаема пружина, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 7,53 BGN С ДДС: 9,04 BGN
Бял бутон наравно с повърхността с вързвръщаема пружина, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 7,65 BGN С ДДС: 9,18 BGN
Бял бутон наравно с повърхността с вързвръщаема пружина, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
29 дни.
Без ДДС: 27,99 BGN С ДДС: 33,59 BGN
Бял бутон с вградена глава с вързвръщаема пружина, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 8,86 BGN С ДДС: 10,63 BGN
Бял бутон наравно с повърхността с прозрачна капачка с възможност за вмъкване на надписс вързвръщаема пружина, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 8,21 BGN С ДДС: 9,85 BGN
Черен бутон наравно с повърхността с вързвръщаема пружина, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 7,65 BGN С ДДС: 9,18 BGN
Черен бутон с вградена глава с вързвръщаема пружина, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 27,99 BGN С ДДС: 33,59 BGN
Зелен бутон наравно с повърхността с вързвръщаема пружина, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 7,65 BGN С ДДС: 9,18 BGN
Зелен бутон наравно с повърхността с вързвръщаема пружина, бяла линия "I"
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 9,15 BGN С ДДС: 10,98 BGN
Зелен бутон наравно с повърхността с вързвръщаема пружина, бял надпис "START"
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 9,15 BGN С ДДС: 10,98 BGN
Бял бутон наравно с повърхността с вързвръщаема пружина, черна стрелка нагоре "↑"
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 9,15 BGN С ДДС: 10,98 BGN
Черен бутон наравно с повърхността с вързвръщаема пружина, бяла стрелка надолу "↓"
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 9,15 BGN С ДДС: 10,98 BGN
Зелен бутон с вградена глава с вързвръщаема пружина, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 27,99 BGN С ДДС: 33,59 BGN
Зелен бутон наравно с повърхността с вързвръщаема пружина, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 11,77 BGN С ДДС: 14,12 BGN
Зелен бутон наравно с повърхността с прозрачен капак с възможност за вмъкване на надписс вързвръщаема пружина, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 11,68 BGN С ДДС: 14,02 BGN
Червен бутон наравно с повърхността с вързвръщаема пружина, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 7,65 BGN С ДДС: 9,18 BGN
Червен бутон наравно с повърхността с вързвръщаема пружина, бял символ "O"
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 9,15 BGN С ДДС: 10,98 BGN
Червен бутон с вградена глава с вързвръщаема пружина, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
17 дни.
Без ДДС: 27,99 BGN С ДДС: 33,59 BGN
Червен бутон наравно с повърхността с вързвръщаема пружина, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
29 дни.
Без ДДС: 10,41 BGN С ДДС: 12,49 BGN
Червен бутон наравно с повърхността с прозрачен капак с възможност за вмъкване на надписс вързвръщаема пружина, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 11,68 BGN С ДДС: 14,02 BGN
Жълт бутон наравно с повърхността с вързвръщаема пружина, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 9,68 BGN С ДДС: 11,62 BGN
Жълт бутон с вградена глава с вързвръщаема пружина, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
29 дни.
Без ДДС: 27,99 BGN С ДДС: 33,59 BGN
Жълт бутон наравно с повърхността с прозрачен капак с възможност за вмъкване на надписс вързвръщаема пружина, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 11,68 BGN С ДДС: 14,02 BGN
Син бутон наравно с повърхността с вързвръщаема пружина, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 7,65 BGN С ДДС: 9,18 BGN
Жълт бутон наравно с повърхността с вързвръщаема пружина, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
30 дни.
Без ДДС: 27,99 BGN С ДДС: 33,59 BGN
Син бутон с вградена глава с вързвръщаема пружина, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 11,68 BGN С ДДС: 14,02 BGN
Сив бутон наравно с повърхността с вързвръщаема пружина без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 7,65 BGN С ДДС: 9,18 BGN
Бутон наравно с повърхността с 6 различни цветове за капакас вързвръщаема пружина без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 12,05 BGN С ДДС: 14,46 BGN
Бял бутон наравно с повърхността, натискане и освобождавне чрез натискане, вграден LED
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 23,70 BGN С ДДС: 28,44 BGN
Черен бутон наравно с повърхността, натискане и освобождавне чрез натискане, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 15,29 BGN С ДДС: 18,35 BGN
Зелен бутон наравно с повърхността, натискане и освобождавне чрез натискане, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 15,29 BGN С ДДС: 18,35 BGN
Зелен бутон наравно с повърхността, натискане и освобождавне чрез натискане, вграден LED
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 23,70 BGN С ДДС: 28,44 BGN
Зелен бутон наравно с повърхността, натискане и освобождавне чрез натискане, вграден LED
Harmony® XB4
Schneider Electric
29 дни.
Без ДДС: 22,63 BGN С ДДС: 27,16 BGN
Черевен бутон наравно с повърхността, натискане и освобождавне чрез натискане, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 15,29 BGN С ДДС: 18,35 BGN
Червен бутон наравно с повърхността, натискане и освобождавне чрез натискане, вграден LED
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 23,70 BGN С ДДС: 28,44 BGN
Жълт бутон наравно с повърхността, натискане и освобождавне чрез натискане, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 15,29 BGN С ДДС: 18,35 BGN
Оранжев бутон наравно с повърхността, натискане и освобождавне чрез натискане, вграден LED
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 30,06 BGN С ДДС: 36,07 BGN
Син бутон наравно с повърхността, натискане и освобождавне чрез натискане, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 19,40 BGN С ДДС: 23,28 BGN
Син бутон наравно с повърхността, натискане и освобождавне чрез натискане, вграден LED
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 30,06 BGN С ДДС: 36,07 BGN
Бяла глава за изпъкнал бутон, натискане и освобождавне чрез натискане, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 25,21 BGN С ДДС: 30,25 BGN
Бяла глава за изпъкнал бутон, натискане и освобождавне чрез натискане, вграден LED
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 41,80 BGN С ДДС: 50,16 BGN
Черна глава за изпъкнал бутон, натискане и освобождавне чрез натискане, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 19,89 BGN С ДДС: 23,87 BGN
Зелена глава за изпъкнал бутон, натискане и освобождавне чрез натискане, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 25,21 BGN С ДДС: 30,25 BGN
Зелена глава за изпъкнал бутон,натискане и освобождавне чрез натискане, вграден LED
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 41,80 BGN С ДДС: 50,16 BGN
Червена глава за изпъкнал бутон, натискане и освобождавне чрез натискане, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 25,21 BGN С ДДС: 30,25 BGN
Червена глава за изпъкнал бутон, натискане и освобождавне чрез натискане, вграден LED
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 41,80 BGN С ДДС: 50,16 BGN
Жълта глава за изпъкнал бутон, натискане и освобождавне чрез натискане, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 19,89 BGN С ДДС: 23,87 BGN
Жълта глава за изпъкнал бутон, натискане и освобождавне чрез натискане, вграден LED
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 32,98 BGN С ДДС: 39,58 BGN
Синя глава за изпъкнал бутон, натискане и освобождавне чрез натискане, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 25,21 BGN С ДДС: 30,25 BGN
Синя глава за изпъкнал бутон, натискане и освобождавне чрез натискане, вграден LED
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 32,98 BGN С ДДС: 39,58 BGN
Черна глава за изпъкнал бутон с възвръщаема пружина, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 12,24 BGN С ДДС: 14,69 BGN
Черна глава за изпъкнал бутон с възвръщаема пружина , бял символ "O"
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 14,24 BGN С ДДС: 17,09 BGN
Зелена глава за изпъкнал бутон с възвръщаема пружина, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 9,66 BGN С ДДС: 11,59 BGN
Черна глава за изпъкнал бутон с възвръщаема пружина, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 9,66 BGN С ДДС: 11,59 BGN
Черна глава за изпъкнал бутон с възвръщаема пружина, бял надпис "STOP"
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 14,24 BGN С ДДС: 17,09 BGN
Жълта глава за изпъкнал бутон с възвръщаема пружина, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 12,24 BGN С ДДС: 14,69 BGN
Бяла глава за изпъкнал бутон с прозрачна обвивка, несъвместим с държач за табели
Harmony® XB4
Schneider Electric
17 дни.
Без ДДС: 16,08 BGN С ДДС: 19,30 BGN
Черна глава за изпъкнал бутон с прозрачна обвивка, несъвместим с държач за табели
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 16,08 BGN С ДДС: 19,30 BGN
Черна глава за изпъкнал бутон с прозрачна обвивка, несъвместим с държач за табели
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 15,76 BGN С ДДС: 18,91 BGN
Зелена глава за изпъкнал бутон с прозрачна обвивка, несъвместим с държач за табели
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 12,69 BGN С ДДС: 15,23 BGN
Зелена глава за изпъкнал бутон с цветна обвивка, съвместим с държач за табели
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 15,02 BGN С ДДС: 18,02 BGN
Червена глава за изпъкнал бутон с прозрачна обвивка, несъвместим с държач за табели
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 12,69 BGN С ДДС: 15,23 BGN
Червен бутон наравно с повърхността с цветна обвивка, съвместим с държач за табели
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 15,02 BGN С ДДС: 18,02 BGN
Жълт бутон наравно с повърхността с прозрачна обвивка, несъвместим с държач за табели
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 16,08 BGN С ДДС: 19,30 BGN
Син бутон наравно с повърхността с прозрачна обвивка, несъвместим с държач за табели
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 16,08 BGN С ДДС: 19,30 BGN
Черен бутон наравно с повърхността с прозрачна обвивка, несъвместим с държач за табели
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 16,94 BGN С ДДС: 20,33 BGN
Зелен бутон наравно с повърхността с прозрачна обвивка, несъвместим с държач за табели
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 16,94 BGN С ДДС: 20,33 BGN
Червен бутон наравно с повърхността с прозрачна обвивка, несъвместим с държач за табели
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 16,94 BGN С ДДС: 20,33 BGN
Бяла глава за изпъкнал бутон, BA9s
Harmony® XB4
Schneider Electric
18 дни.
Без ДДС: 19,07 BGN С ДДС: 22,88 BGN
Бяла глава за изпъкнал бутон, вграден LED
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 10,84 BGN С ДДС: 13,01 BGN
Зелена глава за изпъкнал бутон, BA9s
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 10,60 BGN С ДДС: 12,72 BGN
Зелена глава за изпъкнал бутон, вграден LED
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 15,37 BGN С ДДС: 18,44 BGN
Червена глава за изпъкнал бутон, BA9s
Harmony® XB4
Schneider Electric
18 дни.
Без ДДС: 10,60 BGN С ДДС: 12,72 BGN
Червена глава за изпъкнал бутон, вграден LED
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 15,37 BGN С ДДС: 18,44 BGN
Оранжева глава за изпъкнал бутон, BA9s, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
18 дни.
Без ДДС: 19,07 BGN С ДДС: 22,88 BGN
Оранжева глава за изпъкнал бутон, вграден LED, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 15,37 BGN С ДДС: 18,44 BGN
Синя глава за изпъкнал бутон, BA9s с обикновенна леща, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
18 дни.
Без ДДС: 19,07 BGN С ДДС: 22,88 BGN
Синя глава за изпъкнал бутон, вграден LED с обикновенна леща, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 19,48 BGN С ДДС: 23,38 BGN
Прозрачна глава за изпъкнал бутон, BA9s с обикновенна леща, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
18 дни.
Без ДДС: 19,07 BGN С ДДС: 22,88 BGN
Бяла глава за бутон наравно с повърхността, BA9s с обикновенна леща, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 15,39 BGN С ДДС: 18,47 BGN
Бяла глава за бутон наравно с повърхността, вграден LED с обикновенна леща, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 8,94 BGN С ДДС: 10,73 BGN
Зелена глава за бутон наравно с повърхността, BA9s с обикновенна леща, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 12,15 BGN С ДДС: 14,58 BGN
Зелена глава за бутон наравно с повърхността, вграден LED с обикновенна леща, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 8,94 BGN С ДДС: 10,73 BGN
Червена глава за бутон наравно с повърхността, BA9s с обикновенна леща, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 12,15 BGN С ДДС: 14,58 BGN
Червена глава за бутон наравно с повърхността, вграден LED с обикновенна леща, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 8,94 BGN С ДДС: 10,73 BGN
Оранжева глава за бутон наравно с повърхността, BA9s с обикновенна леща, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 8,55 BGN С ДДС: 10,26 BGN
Оранжева глава за бутон наравно с повърхността, вграден LED с обикновенна леща, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 8,94 BGN С ДДС: 10,73 BGN
Синя глава за бутон наравно с повърхността, BA9s с обикновенна леща, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 15,39 BGN С ДДС: 18,47 BGN
Синя глава за бутон наравно с повърхността, вграден LED с обикновенна леща, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 8,94 BGN С ДДС: 10,73 BGN
Прозрачна глава за бутон наравно с повърхността, BA9s с обикновенна леща, без маркировка
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 8,55 BGN С ДДС: 10,26 BGN
Бяла глава за бутон наравно с повърхността, вграден LED с прозрачна обвивка, несъвместим с държач за табели
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 18,31 BGN С ДДС: 21,97 BGN
Зелена глава за бутон наравно с повърхността, вграден LED с прозрачна обвивка, несъвместим с държач за табели
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 18,31 BGN С ДДС: 21,97 BGN
Червена глава за бутон наравно с повърхността, вграден LED с прозрачна обвивка, несъвместим с държач за табели
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 18,31 BGN С ДДС: 21,97 BGN
Оранжева глава за пусквов бутон, вграден LED с прозрачна обвивка, несъвместим с държач за табели
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 18,31 BGN С ДДС: 21,97 BGN
Синя глава за бутон наравно с повърхността, вграден LED с прозрачна обвивка, несъвместим с държач за табели
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 18,31 BGN С ДДС: 21,97 BGN
Зелена глава тип “гъба” , вграден LED
Harmony® XB4
Schneider Electric
29 дни.
Без ДДС: 62,47 BGN С ДДС: 74,96 BGN
Червена глава тип “гъба”, вграден LED
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 34,72 BGN С ДДС: 41,66 BGN
Оранжева глава тип “гъба”, вграден LED
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 62,47 BGN С ДДС: 74,96 BGN
Бяла глава за бутон наравно с повърхността, вграден LED със светещ пръстен
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 8,22 BGN С ДДС: 9,86 BGN
Зелена глава за бутон наравно с повърхността, вграден LED със светещ пръстен
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 8,22 BGN С ДДС: 9,86 BGN
Червена глава за бутон наравно с повърхността, вграден LED със светещ пръстен
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 8,22 BGN С ДДС: 9,86 BGN
Оранжева глава за бутон наравно с повърхността, вграден LED със светещ пръстен
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 8,94 BGN С ДДС: 10,73 BGN
Синя глава за бутон наравно с повърхността, вграден LED със светещ пръстен
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 8,22 BGN С ДДС: 9,86 BGN