Конфигурируеми продукти и отделни компоненти

Код
Описание
Серия
Марка
Минимално количество
Срок
Цена без ДДСЦена с ДДС
Цена за
Връзка за 4P модул за следене на изолацията за 3P прекъсвач NSX 400/630
Compact NSX
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 202,23 BGN С ДДС: 242,68 BGN
Връзка за 4P модул за следене на изолацията за 3P прекъсвач NSX 100/160/250
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 75,50 BGN С ДДС: 90,60 BGN
Vigi модул MB тип за NSX400,NSX630 440 до 550V 3P
Compact NSX
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 1 359,54 BGN С ДДС: 1 631,45 BGN
Vigi модул MB тип за NSX400,NSX630, 200 до 440V 4P
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 1 510,47 BGN С ДДС: 1 812,56 BGN
Vigi модул MB тип за NSX400,NSX630 200 до 440V 3P
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 1 400,82 BGN С ДДС: 1 680,98 BGN
Vigi модул MB тип за NSX400,NSX630 440 до 550V 4P
Compact NSX
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 1 466,48 BGN С ДДС: 1 759,78 BGN
Vigi модул ME тип за NSX100..160, 200 до 440V 3P
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 579,14 BGN С ДДС: 694,97 BGN
Vigi модул ME тип за NSX100..160, 200 до 440V 4P
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 586,48 BGN С ДДС: 703,78 BGN
Vigi модул MH тип за NSX100..160 440 до 550V 3P
Compact NSX
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 803,90 BGN С ДДС: 964,68 BGN
Vigi модул MH тип за NSX100..160 440 до 550V 4P
Compact NSX
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 813,45 BGN С ДДС: 976,14 BGN
Vigi модул MH тип за NSX100..160, 200 до 440V 3P
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 1 010,03 BGN С ДДС: 1 212,04 BGN
Vigi модул MH тип за NSX100..160, 200 до 440V 4P
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 837,80 BGN С ДДС: 1 005,36 BGN
Vigi модул MH тип за NSX250 440 до 550V 3P
Compact NSX
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 1 145,43 BGN С ДДС: 1 374,52 BGN
Vigi модул MH тип за NSX250 440 до 550V 4P
Compact NSX
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 1 261,28 BGN С ДДС: 1 513,54 BGN
Vigi модул MH тип за NSX250, 200 до 440V 3P
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 1 179,78 BGN С ДДС: 1 415,74 BGN
Vigi модул MH тип за NSX250, 200 до 440V 4P
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 1 299,10 BGN С ДДС: 1 558,92 BGN
Генераторна TMD защита, 25 A, 4P/4d
Compact NSX
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 238,16 BGN С ДДС: 285,79 BGN
Блок защитен Micrologic 5.2 E (LSI, energy meter), 250 A, 4P
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 814,94 BGN С ДДС: 977,93 BGN
Блок защитен МА (I защита) защита, 2.5 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 179,94 BGN С ДДС: 215,93 BGN
Блок защитен Micrologic 5.3 E (LSI, energy meter), 400 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 1 091,96 BGN С ДДС: 1 310,35 BGN
Блок защитен TMD, 50 A, 4P/4d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 128,20 BGN С ДДС: 153,84 BGN
Generator Thermal-magnetic TM-G protection, 125 A, 4P/4d
NSX
Schneider Electric
по заявка
Без ДДС: 54,94 BGN С ДДС: 65,93 BGN
Блок защитен TMD, 32 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 105,50 BGN С ДДС: 126,60 BGN
Блок защитен Micrologic 6.2 A, (LSIG, амметър), 40 A, 4P
Compact NSX
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 1 122,18 BGN С ДДС: 1 346,62 BGN
Блок защитен МА (I защита) защита, 100 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 186,74 BGN С ДДС: 224,09 BGN
Блок защитен Micrologic 6.3 A, (LSIG, ammeter), 630 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 1 127,24 BGN С ДДС: 1 352,69 BGN
Блок защитен TMD, 160 A, 4P/4d, за NSX160
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 395,35 BGN С ДДС: 474,42 BGN
Генераторна защита Micrologic 2.2 G (LSoI ), 100 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 243,09 BGN С ДДС: 291,71 BGN
Блок защитен TMD, 100 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 88,62 BGN С ДДС: 106,34 BGN
Блок защитен МА (I защита) защита, 220 A, 4P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 568,74 BGN С ДДС: 682,49 BGN
Блок защитен Micrologic 6.3 E (LSIG, energy meter), 400 A, 4P/3d, 4d, 3d + N/2, 3d + OSN
Compact NSX
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 1 683,46 BGN С ДДС: 2 020,15 BGN
Блок защитен Micrologic 2.2 (LSoI ), 100 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 246,18 BGN С ДДС: 295,42 BGN
Блок защитен Micrologic 2.2 (LSoI ), 160 A, 4P
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 497,11 BGN С ДДС: 596,53 BGN
Генераторна защита Micrologic 2.2 G (LSoI ), 160 A, 4P
Compact NSX
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 299,34 BGN С ДДС: 359,21 BGN
Блок защитен TMD, 250 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 415,85 BGN С ДДС: 499,02 BGN
Блок защитен Micrologic 2.2 M (LSoI ), 220 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 338,53 BGN С ДДС: 406,24 BGN
Защита, моторна Micrologic 1.3 M (I ), 500 A 4P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 847,21 BGN С ДДС: 1 016,65 BGN
Защита за обществени разпределителни системи Micrologic 2.3 AB (LsoI) 400 A 4P/3d, 4d, 3d + N/2
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 605,41 BGN С ДДС: 726,49 BGN
Блок защитен Micrologic 5.2 A, (LSI, амметър), 250 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 962,74 BGN С ДДС: 1 155,29 BGN
Защита за обществени разпределителни системи Micrologic 5.2 A-Z (LSI ammeter) 100 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 994,99 BGN С ДДС: 1 193,99 BGN
Блок защитен TMD, 50 A, 4P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 108,16 BGN С ДДС: 129,79 BGN
Блок защитен Micrologic 6.2 E-M (LSIG ,energy meter), 220 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 1 029,74 BGN С ДДС: 1 235,69 BGN
Generator Thermal-magnetic TM-G protection, 80 A, 3P/3d
NSX
Schneider Electric
по заявка
Без ДДС: 71,47 BGN С ДДС: 85,76 BGN
Блок защитен Micrologic 5.2 E (LSI, energy meter), 40 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 902,03 BGN С ДДС: 1 082,44 BGN
Блок защитен Micrologic 6.2 E (LSIG, energy meter), 100 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 972,13 BGN С ДДС: 1 166,56 BGN
Блок защитен Micrologic 2.3 (LSoI ), 250 A, 4P/3d,4d, 3d + N/2
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 892,86 BGN С ДДС: 1 071,43 BGN
Distribution Thermal-magnetic protection, 160 A, 4P/3d, for NSX250
NSX
Schneider Electric
по заявка
Без ДДС: 280,41 BGN С ДДС: 336,49 BGN
Generator Thermal-magnetic TM-G protection, 250 A, 3P/3d
NSX
Schneider Electric
по заявка
Без ДДС: 42,09 BGN С ДДС: 50,51 BGN
Блок защитен Micrologic 5.2 E (LSI, energy meter), 100 A, 4P
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 662,46 BGN С ДДС: 794,95 BGN
Блок защитен Micrologic 6.2 E (LSIG, energy meter), 160 A, 4P
Compact NSX
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 1 295,44 BGN С ДДС: 1 554,53 BGN
Блок защитен Micrologic 5.3 A, (LSI, ammeter), 400 A, 4P/3d, 4d, 3d + N/2, 3d + OSN
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 1 250,11 BGN С ДДС: 1 500,13 BGN
Блок защитен TMD, 32 A, 4P/4d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 144,95 BGN С ДДС: 173,94 BGN
Generator Thermal-magnetic TM-G protection, 80 A, 4P/4d
NSX
Schneider Electric
по заявка
Без ДДС: 92,94 BGN С ДДС: 111,53 BGN
Блок защитен TMD, 16 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 105,50 BGN С ДДС: 126,60 BGN
Блок защитен Micrologic 6.2 A, (LSIG, амметър), 160 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 963,01 BGN С ДДС: 1 155,61 BGN
Блок защитен МА (I защита) защита, 25 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 179,94 BGN С ДДС: 215,93 BGN
Блок защитен Micrologic 5.3 E (LSI, energy meter), 630 A, 4P/3d, 4d, 3d + N/2, 3d + OSN
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 1 516,26 BGN С ДДС: 1 819,51 BGN
Блок защитен TMD, 100 A, 4P/4d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 141,78 BGN С ДДС: 170,14 BGN
Generator Thermal-magnetic TM-G protection, 250 A, 4P/4d
NSX
Schneider Electric
по заявка
Без ДДС: 53,61 BGN С ДДС: 64,33 BGN
Блок защитен TMD, 63 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 80,13 BGN С ДДС: 96,16 BGN
Блок защитен МА (I защита) защита, 100 A, 4P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 258,64 BGN С ДДС: 310,37 BGN
Блок защитен Micrologic 6.3 E (LSIG, energy meter), 400 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
27 дни.
Без ДДС: 1 246,72 BGN С ДДС: 1 496,06 BGN
Блок защитен TMD, 250 A, 4P/4d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 543,60 BGN С ДДС: 652,32 BGN
Генераторна защита Micrologic 2.2 G (LSoI ), 40 A, 4P
Compact NSX
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 332,26 BGN С ДДС: 398,71 BGN
Блок защитен TMD, 160 A, 3P/3d, за NSX250
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 276,85 BGN С ДДС: 332,22 BGN
Блок защитен Micrologic 2.2 M (LSoI ), 100 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 235,44 BGN С ДДС: 282,53 BGN
Motor Micrologic 1.3 M (I protection) protection, 500 A 3P/3d
NSX
Schneider Electric
по заявка
Без ДДС: 0,00 BGN С ДДС: 0,00 BGN
Блок защитен Micrologic 2.2 (LSoI ), 40 A, 4P
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 344,17 BGN С ДДС: 413,00 BGN
Защита, моторна Micrologic 6.3 E-M (LSIG, energy meter), 320 A 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 1 339,84 BGN С ДДС: 1 607,81 BGN
Блок защитен Micrologic 5.2 A, (LSI, амметър), 100 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 976,35 BGN С ДДС: 1 171,62 BGN
Защита за обществени разпределителни системи Micrologic 2.2 AB (LSoI) 160 A, 4P
Compact NSX
Schneider Electric
18 дни.
Без ДДС: 324,79 BGN С ДДС: 389,75 BGN
Блок защитен TMD, 32 A, 4P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 111,21 BGN С ДДС: 133,45 BGN
Блок защитен Micrologic 6.2 E-M (LSIG ,energy meter), 80 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 958,43 BGN С ДДС: 1 150,12 BGN
Генераторна TMD защита, 40 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 148,84 BGN С ДДС: 178,61 BGN
Блок защитен Micrologic 5.2 A, (LSI, амметър), 160 A, 4P
Compact NSX
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 985,88 BGN С ДДС: 1 183,06 BGN
Блок защитен Micrologic 6.2 A, (LSIG, амметър), 250 A, 4P
Compact NSX
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 1 279,13 BGN С ДДС: 1 534,96 BGN
Блок защитен Micrologic 2.3 (LSoI ), 400 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 753,76 BGN С ДДС: 904,51 BGN
Блок защитен TMD, 100 A, 4P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 119,64 BGN С ДДС: 143,57 BGN
Generator Thermal-magnetic TM-G protection, 160 A, 3P/3d
NSX
Schneider Electric
по заявка
Без ДДС: 41,99 BGN С ДДС: 50,39 BGN
Блок защитен Micrologic 5.2 E (LSI, energy meter), 250 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 973,12 BGN С ДДС: 1 167,74 BGN
Блок защитен Micrologic 6.2 E (LSIG, energy meter), 40 A, 4P
Compact NSX
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 1 276,90 BGN С ДДС: 1 532,28 BGN
Блок защитен Micrologic 5.3 A, (LSI, ammeter), 400 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 984,60 BGN С ДДС: 1 181,52 BGN
Блок защитен TMD, 16 A, 4P/4d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 144,95 BGN С ДДС: 173,94 BGN
Генераторна TMD защита, 40 A, 4P/4d
Compact NSX
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 238,16 BGN С ДДС: 285,79 BGN
Блок защитен Micrologic 6.2 A, (LSIG, амметър), 40 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 902,03 BGN С ДДС: 1 082,44 BGN
Блок защитен МА (I защита) защита, 6.3 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 179,94 BGN С ДДС: 215,93 BGN
Блок защитен Micrologic 5.3 E (LSI, energy meter), 630 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 1 127,24 BGN С ДДС: 1 352,69 BGN
Блок защитен TMD, 63 A, 4P/4d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 128,20 BGN С ДДС: 153,84 BGN
Generator Thermal-magnetic TM-G protection, 160 A, 4P/4d
NSX
Schneider Electric
по заявка
Без ДДС: 53,47 BGN С ДДС: 64,16 BGN
Блок защитен TMD, 40 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 80,13 BGN С ДДС: 96,16 BGN
Блок защитен МА (I защита) защита, 150 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 181,31 BGN С ДДС: 217,57 BGN
Блок защитен Micrologic 6.3 A, (LSIG, ammeter), 400 A, 4P/3d, 4d, 3d + N/2, 3d + OSN
Compact NSX
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 1 466,77 BGN С ДДС: 1 760,12 BGN
Блок защитен TMD, 160 A, 4P/4d, за NSX250
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 395,35 BGN С ДДС: 474,42 BGN
Генераторна защита Micrologic 2.2 G (LSoI ), 160 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 258,54 BGN С ДДС: 310,25 BGN
Блок защитен TMD, 125 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 136,77 BGN С ДДС: 164,12 BGN
Блок защитен Micrologic 2.2 M (LSoI ), 25 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 259,79 BGN С ДДС: 311,75 BGN
Distribitution Micrologic 6.3 E (LSIG protection, energy meter) protection, 630 A, 4P/3d, 4d, 3d + N/2, 3d + OSN
NSX
Schneider Electric
по заявка
Без ДДС: 0,00 BGN С ДДС: 0,00 BGN
Блок защитен Micrologic 2.2 (LSoI ), 160 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 353,71 BGN С ДДС: 424,45 BGN
Блок защитен Micrologic 2.2 (LSoI ), 250 A, 4P
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 621,39 BGN С ДДС: 745,67 BGN
Генераторна защита Micrologic 2.2 G (LSoI ), 250 A, 4P
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 372,10 BGN С ДДС: 446,52 BGN
Блок защитен TMD, 16 A, 4P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 111,21 BGN С ДДС: 133,45 BGN
Блок защитен Micrologic 6.2 E-M (LSIG ,energy meter), 25 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 917,64 BGN С ДДС: 1 101,17 BGN
Защита, моторна Micrologic 2.3 M (LSoI ), 320 A 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 684,29 BGN С ДДС: 821,15 BGN
16 Hz 2/3 Мрежова защита Micrologic 5.3 A-Z (LSI, ammeter) 630 A 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 1 171,46 BGN С ДДС: 1 405,75 BGN
Блок защитен Micrologic 5.2 A, (LSI, амметър), 40 A, 4P
Compact NSX
Schneider Electric
18 дни.
Без ДДС: 967,37 BGN С ДДС: 1 160,84 BGN
Блок защитен Micrologic 6.2 A, (LSIG, амметър), 100 A, 4P
Compact NSX
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 1 122,18 BGN С ДДС: 1 346,62 BGN
Защита за обществени разпределителни системи Micrologic 5.2 A-Z (LSI ammeter) 150 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 1 014,72 BGN С ДДС: 1 217,66 BGN
Блок защитен TMD, 63 A, 4P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 111,21 BGN С ДДС: 133,45 BGN
Генераторна TMD защита, 16 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 148,84 BGN С ДДС: 178,61 BGN
Generator Thermal-magnetic TM-G protection, 100 A, 3P/3d
NSX
Schneider Electric
по заявка
Без ДДС: 80,13 BGN С ДДС: 96,16 BGN
Блок защитен Micrologic 5.2 E (LSI, energy meter), 100 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 968,00 BGN С ДДС: 1 161,60 BGN
Блок защитен Micrologic 6.2 E (LSIG, energy meter), 160 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 981,59 BGN С ДДС: 1 177,91 BGN
Блок защитен Micrologic 2.3 (LSoI ), 400 A, 4P/3d,4d, 3d + N/2
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 892,86 BGN С ДДС: 1 071,43 BGN
Блок защитен TMD, 160 A, 4P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 462,53 BGN С ДДС: 555,04 BGN
Генераторна TMD защита, 16 A, 4P/4d
Compact NSX
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 238,16 BGN С ДДС: 285,79 BGN
Блок защитен Micrologic 5.2 E (LSI, energy meter), 160 A, 4P
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 746,58 BGN С ДДС: 895,90 BGN
Блок защитен Micrologic 6.2 E (LSIG, energy meter), 250 A, 4P
Compact NSX
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 1 433,90 BGN С ДДС: 1 720,68 BGN
Блок защитен Micrologic 5.3 A, (LSI, ammeter), 630 A, 4P/3d, 4d, 3d + N/2, 3d + OSN
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 1 299,59 BGN С ДДС: 1 559,51 BGN
Блок защитен TMD, 40 A, 4P/4d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 128,20 BGN С ДДС: 153,84 BGN
Generator Thermal-magnetic TM-G protection, 100 A, 4P/4d
NSX
Schneider Electric
по заявка
Без ДДС: 104,48 BGN С ДДС: 125,38 BGN
Блок защитен TMD, 25 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 105,50 BGN С ДДС: 126,60 BGN
Блок защитен Micrologic 6.2 A, (LSIG, амметър), 250 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 970,44 BGN С ДДС: 1 164,53 BGN
Блок защитен МА (I защита) защита, 50 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 179,94 BGN С ДДС: 215,93 BGN
Блок защитен Micrologic 6.3 A, (LSIG, ammeter), 400 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 1 091,96 BGN С ДДС: 1 310,35 BGN
Блок защитен TMD, 125 A, 4P/4d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 193,18 BGN С ДДС: 231,82 BGN
Генераторна защита Micrologic 2.2 G (LSoI ), 40 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 259,07 BGN С ДДС: 310,88 BGN
Блок защитен TMD, 80 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 88,62 BGN С ДДС: 106,34 BGN
Блок защитен МА (I защита) защита, 150 A, 4P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 290,11 BGN С ДДС: 348,13 BGN
Блок защитен Micrologic 6.3 E (LSIG, energy meter), 630 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 1 282,03 BGN С ДДС: 1 538,44 BGN
Блок защитен Micrologic 2.2 (LSoI ), 40 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 246,18 BGN С ДДС: 295,42 BGN
Генераторна защита Micrologic 2.2 G (LSoI ), 100 A, 4P
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 298,81 BGN С ДДС: 358,57 BGN
Блок защитен TMD, 200 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 415,85 BGN С ДДС: 499,02 BGN
Блок защитен Micrologic 2.2 M (LSoI ), 150 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 249,47 BGN С ДДС: 299,36 BGN
Защита, моторна Micrologic 1.3 M (I ), 320 A 4P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 663,93 BGN С ДДС: 796,72 BGN
Блок защитен Micrologic 2.2 (LSoI ), 100 A, 4P
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 344,15 BGN С ДДС: 412,98 BGN
Защита, моторна Micrologic 6.3 E-M (LSIG, energy meter), 500 A 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 1 472,52 BGN С ДДС: 1 767,02 BGN
Блок защитен Micrologic 5.2 A, (LSI, амметър), 160 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 963,01 BGN С ДДС: 1 155,61 BGN
Защита за обществени разпределителни системи Micrologic 2.2 AB (LSoI) 240 A, 4P
Compact NSX
Schneider Electric
18 дни.
Без ДДС: 399,52 BGN С ДДС: 479,42 BGN
Блок защитен TMD, 40 A, 4P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 108,16 BGN С ДДС: 129,79 BGN
Блок защитен Micrologic 6.2 E-M (LSIG ,energy meter), 150 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 992,78 BGN С ДДС: 1 191,34 BGN
Генераторна TMD защита, 63 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 148,84 BGN С ДДС: 178,61 BGN
Блок защитен Micrologic 5.2 A, (LSI, амметър), 250 A, 4P
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 1 062,45 BGN С ДДС: 1 274,94 BGN
Блок защитен Micrologic 6.2 E (LSIG, energy meter), 40 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 969,13 BGN С ДДС: 1 162,96 BGN
Блок защитен Micrologic 2.3 (LSoI ), 630 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 931,60 BGN С ДДС: 1 117,92 BGN
Блок защитен TMD, 125 A, 4P/3d, за NSX160
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 280,41 BGN С ДДС: 336,49 BGN
Generator Thermal-magnetic TM-G protection, 200 A, 3P/3d
NSX
Schneider Electric
по заявка
Без ДДС: 42,15 BGN С ДДС: 50,58 BGN
Блок защитен Micrologic 5.2 E (LSI, energy meter), 40 A, 4P
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 662,46 BGN С ДДС: 794,95 BGN
Блок защитен Micrologic 6.2 E (LSIG, energy meter), 100 A, 4P
Compact NSX
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 1 276,90 BGN С ДДС: 1 532,28 BGN
Блок защитен Micrologic 5.3 A, (LSI, ammeter), 630 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 972,46 BGN С ДДС: 1 166,95 BGN
Блок защитен TMD, 25 A, 4P/4d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 144,95 BGN С ДДС: 173,94 BGN
Генераторна TMD защита, 63 A, 4P/4d
Compact NSX
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 238,16 BGN С ДДС: 285,79 BGN
Блок защитен Micrologic 6.2 A, (LSIG, амметър), 100 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 977,02 BGN С ДДС: 1 172,42 BGN
Блок защитен МА (I защита) защита, 12.5 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 179,94 BGN С ДДС: 215,93 BGN
Блок защитен Micrologic 5.3 E (LSI, energy meter), 400 A, 4P/3d, 4d, 3d + N/2, 3d + OSN
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 1 466,77 BGN С ДДС: 1 760,12 BGN
Блок защитен TMD, 80 A, 4P/4d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 141,78 BGN С ДДС: 170,14 BGN
Generator Thermal-magnetic TM-G protection, 200 A, 4P/4d
NSX
Schneider Electric
по заявка
Без ДДС: 53,69 BGN С ДДС: 64,43 BGN
Блок защитен TMD, 50 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 80,13 BGN С ДДС: 96,16 BGN
Блок защитен МА (I защита) защита, 220 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 355,47 BGN С ДДС: 426,56 BGN
Блок защитен Micrologic 6.3 A, (LSIG, ammeter), 630 A, 4P/3d, 4d, 3d + N/2, 3d + OSN
Compact NSX
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 1 516,26 BGN С ДДС: 1 819,51 BGN
Блок защитен TMD, 200 A, 4P/4d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 543,60 BGN С ДДС: 652,32 BGN
Генераторна защита Micrologic 2.2 G (LSoI ), 250 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 327,21 BGN С ДДС: 392,65 BGN
Блок защитен TMD, 160 A, 3P/3d, за NSX160
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 276,85 BGN С ДДС: 332,22 BGN
Блок защитен Micrologic 2.2 M (LSoI ), 50 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 235,44 BGN С ДДС: 282,53 BGN
Защита, моторна Micrologic 1.3 M (I ), 320 A 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 579,96 BGN С ДДС: 695,95 BGN
Блок защитен Micrologic 2.2 (LSoI ), 250 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 475,62 BGN С ДДС: 570,74 BGN
Защита, моторна Micrologic 2.3 M (LSoI ), 500 A 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 827,82 BGN С ДДС: 993,38 BGN
Блок защитен Micrologic 5.2 A, (LSI, амметър), 40 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 976,35 BGN С ДДС: 1 171,62 BGN
Protection of public distribution systems Micrologic 2.2 AB (LSoI protection) 100 A, 4P
NSX
Schneider Electric
по заявка
Без ДДС: 313,30 BGN С ДДС: 375,96 BGN
Блок защитен TMD, 25 A, 4P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 111,21 BGN С ДДС: 133,45 BGN
Блок защитен Micrologic 6.2 E-M (LSIG ,energy meter), 50 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 958,43 BGN С ДДС: 1 150,12 BGN
Блок защитен Micrologic 5.2 A, (LSI, амметър), 100 A, 4P
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 967,37 BGN С ДДС: 1 160,84 BGN
Блок защитен Micrologic 6.2 A, (LSIG, амметър), 160 A, 4P
Compact NSX
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 1 140,66 BGN С ДДС: 1 368,79 BGN
Блок защитен Micrologic 2.3 (LSoI ), 250 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 753,78 BGN С ДДС: 904,54 BGN
Блок защитен TMD, 80 A, 4P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 119,64 BGN С ДДС: 143,57 BGN
Генераторна TMD защита, 25 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 148,84 BGN С ДДС: 178,61 BGN
Generator Thermal-magnetic TM-G protection, 125 A, 3P/3d
NSX
Schneider Electric
по заявка
Без ДДС: 43,07 BGN С ДДС: 51,68 BGN
Блок защитен Micrologic 5.2 E (LSI, energy meter), 160 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 915,13 BGN С ДДС: 1 098,16 BGN
Блок защитен Micrologic 6.2 E (LSIG, energy meter), 250 A, 3P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 1 081,05 BGN С ДДС: 1 297,26 BGN
Блок защитен Micrologic 2.3 (LSoI ), 630 A, 4P/3d,4d, 3d + N/2
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 509,63 BGN С ДДС: 611,56 BGN
Блок защитен TMD, 200 A, 4P/3d
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 462,53 BGN С ДДС: 555,04 BGN
Прекъсвач без защита Compact NSX400H 4P, 70 kA
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 978,89 BGN С ДДС: 1 174,67 BGN
Прекъсвач без защита Compact NSX100L 4P, 150 kA
Compact NSX
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 329,97 BGN С ДДС: 395,96 BGN
Прекъсвач без защита Compact NSX160S 3P, 100 kA
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 296,97 BGN С ДДС: 356,36 BGN
Прекъсвач без защита Compact NSX160H 4P, 70 kA
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 671,18 BGN С ДДС: 805,42 BGN
Прекъсвач без защита Compact NSX250N 3P, 50 kA
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 345,42 BGN С ДДС: 414,50 BGN
Прекъсвач без защита Compact NSX250F 4P, 36 kA
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 420,52 BGN С ДДС: 504,62 BGN
Прекъсвач без защита Compact NSX400F 3P, 36 kA
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 866,69 BGN С ДДС: 1 040,03 BGN
Прекъсвач без защита Compact NSX100S 3P, 100 kA
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 204,95 BGN С ДДС: 245,94 BGN
Прекъсвач без защита Compact NSX400F 4P, 36 kA
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 723,52 BGN С ДДС: 868,22 BGN
Прекъсвач без защита Compact NSX100H 4P, 70 kA
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 421,74 BGN С ДДС: 506,09 BGN
Прекъсвач без защита Compact NSX160N 3P, 50 kA
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 437,25 BGN С ДДС: 524,70 BGN
Прекъсвач без защита Compact NSX160F 4P, 36 kA
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 267,91 BGN С ДДС: 321,49 BGN
Прекъсвач без защита Compact NSX250B 3P, 25 kA
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 255,31 BGN С ДДС: 306,37 BGN
Прекъсвач без защита Compact NSX250L 3P, 150 kA
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 535,88 BGN С ДДС: 643,06 BGN
Прекъсвач без защита Compact NSX250S 4P, 100 kA
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 652,41 BGN С ДДС: 782,89 BGN
Прекъсвач без защита Compact NSX100N 3P, 50 kA
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 244,26 BGN С ДДС: 293,11 BGN
Прекъсвач без защита Compact NSX400S 3P, 100 kA
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 844,76 BGN С ДДС: 1 013,71 BGN
Прекъсвач без защита Compact NSX100F 4P, 36 kA
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 287,94 BGN С ДДС: 345,53 BGN
Прекъсвач без защита Compact NSX630F 3P, 36 kA
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 806,62 BGN С ДДС: 967,94 BGN
Прекъсвач без защита Compact NSX160B 3P, 25 kA
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 162,69 BGN С ДДС: 195,23 BGN
Прекъсвач без защита Compact NSX160L 3P, 150 kA
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 341,41 BGN С ДДС: 409,69 BGN
Прекъсвач без защита Compact NSX160S 4P, 100 kA
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 415,67 BGN С ДДС: 498,80 BGN
Прекъсвач без защита Compact NSX250H 3P, 70 kA
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 397,29 BGN С ДДС: 476,75 BGN
Прекъсвач без защита Compact NSX250N 4P, 50 kA
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 904,38 BGN С ДДС: 1 085,26 BGN
Прекъсвач без защита Compact NSX100B 3P, 25 kA
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 116,45 BGN С ДДС: 139,74 BGN
Прекъсвач без защита Compact NSX400N 3P, 50 kA
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 608,03 BGN С ДДС: 729,64 BGN
Прекъсвач без защита Compact NSX100L 3P, 150 kA
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 235,64 BGN С ДДС: 282,77 BGN
Прекъсвач без защита Compact NSX400N 4P, 50 kA
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 851,16 BGN С ДДС: 1 021,39 BGN
Прекъсвач без защита Compact NSX100S 4P, 100 kA
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 286,98 BGN С ДДС: 344,38 BGN
Прекъсвач без защита Compact NSX160H 3P, 70 kA
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 253,14 BGN С ДДС: 303,77 BGN
Прекъсвач без защита Compact NSX160N 4P, 50 kA
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 308,16 BGN С ДДС: 369,79 BGN
Прекъсвач без защита Compact NSX250F 3P, 36 kA
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 300,40 BGN С ДДС: 360,48 BGN
Прекъсвач без защита Compact NSX250B 4P, 25 kA
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 357,49 BGN С ДДС: 428,99 BGN
Прекъсвач без защита Compact NSX250L 4P, 150 kA
Compact NSX
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 750,22 BGN С ДДС: 900,26 BGN
Прекъсвач без защита Compact NSX100H 3P, 70 kA
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 297,34 BGN С ДДС: 356,81 BGN
Прекъсвач без защита Compact NSX400L 3P, 150 kA
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 924,68 BGN С ДДС: 1 109,62 BGN
Прекъсвач без защита Compact NSX100N 4P, 50 kA
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 354,22 BGN С ДДС: 425,06 BGN
Прекъсвач без защита Compact NSX630N 3P, 50 kA
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 948,99 BGN С ДДС: 1 138,79 BGN
Прекъсвач без защита Compact NSX160F 3P, 36 kA
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 191,44 BGN С ДДС: 229,73 BGN
Прекъсвач без защита Compact NSX160B 4P, 25 kA
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 227,80 BGN С ДДС: 273,36 BGN
Прекъсвач без защита Compact NSX160L 4P, 150 kA
Compact NSX
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 478,00 BGN С ДДС: 573,60 BGN
Прекъсвач без защита Compact NSX250S 3P, 100 kA
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 466,02 BGN С ДДС: 559,22 BGN
Прекъсвач без защита Compact NSX250H 4P, 70 kA
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 991,68 BGN С ДДС: 1 190,02 BGN
Прекъсвач без защита Compact NSX100F 3P, 36 kA
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 203,74 BGN С ДДС: 244,49 BGN
Прекъсвач без защита Compact NSX400H 3P, 70 kA
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 699,19 BGN С ДДС: 839,03 BGN
Прекъсвач без защита Compact NSX100B 4P, 25 kA
Compact NSX
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 160,46 BGN С ДДС: 192,55 BGN
Защитен модул за следене на изолацията за NSX400,NSX630, 200 до 440V AC 3P
Compact NSX
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 1 346,65 BGN С ДДС: 1 615,98 BGN
Защитен модул за следене на изолацията за NSX100..160/250, 200 до 440V AC 3P
Compact NSX
Schneider Electric
22 дни.
Без ДДС: 794,58 BGN С ДДС: 953,50 BGN
Защитен модул за следене на изолацията за NSX400,NSX630, 200 до 440V AC 4P
Compact NSX
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 1 439,59 BGN С ДДС: 1 727,51 BGN
Защитен модул за следене на изолацията за NSX100..160/250, 200 до 440V AC 4P
Compact NSX
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 820,00 BGN С ДДС: 984,00 BGN