Партньори:

 

SCHNEIDER ELECTRIC

www.schneider-electric.com

Апарати за защита и управление, датчици, контролери, честотни преобразуватели, електроинсталационни изделия, индустриални шкафове, индустриални съединителни съединения

 


 

EATON

www.eaton.eu

Апарати за защита и управление, предпазни предпазители, контролери, честотни преобразуватели, индустриални шкафове

 


 

WIELAND

www.wieland-electric.com

Редовни клеми, клеми за печатни платки, многополюсни индустриални съединителни съединения, преобразуватели, релета, захранващи устройства

 


 

HYUNDAI

www.hyundai-elec.co.kr

Апарати за защита и управление, честотни преобразуватели

 


 

FELXICON

www.flexicon.uk.com

Метални и пластмасови огнеупорни кабелни тръби, щуцери и аксесоари за тях.

 


 

SCAME

www.scame.com

Индустриални съединителни съединения, пластмасови кутии, електроинсталационни материали.

 


 

OBO

www.obo-bettermann.com

Кабелоносещи системи, електроинсталационни изделия, апаратура за мълниезащита.

 


 

WOEHNER

www.woehner.de

Тоководещи системи за електрически табла, апарати с мембрани предпазители.

 


 

Molex

https://www.gewiss.com

 


 

MENNEKES

www.mennekes.de

Индустриални съединителни пластини, пластмасови разпределителни табла.

 


 

DEHN

www.dehn-international.com

Апаратура за мълниезащита.

 


 

HELUKABEL

www.helukabel.com

Кабели и проводници, кабелна арматура.

 


 

ERICO

www.erico.com

Тоководещи системи за електрически табла, твърди и гъвкави тоководни медни шини.

 


 

HAUPA

www.haupa.com

Електротехнически инструменти, кабелна арматура, щуцери, изолационни ленти.

 


 

Famatel

www.famatel.com

Табла, кутии, индустриални захранващи съединения 

 


 

Sterling

https://www.ses-sterling.com

 


 

Philips Lighting

http://www.lighting.philips.bg

Осветителни тела, лампи и LED осветление.

 


 

OPPLE

http://opple.eu/