SCHNEIDER ELECTRIC

 

SCHNEIDER ELECTRIC

www.schneider-electric.com

 • Апарати за защита и управление
 • Датчици
 • Контролери
 • Честотни преобразуватели
 • Електроинсталационни изделия
 • Индустриални шкафове
 • Индустриални съединителни съединения
EATON

 

EATON

www.eaton.eu

 • Апарати за защита и управление
 • Предпазни предпазители
 • Контролери
 • Честотни преобразуватели
 • Индустриални шкафове
WIELAND

 

WIELAND

www.wieland-electric.com

Редовни клеми, клеми за печатни платки, многополюсни индустриални съединителни съединения, преобразуватели, релета, захранващи устройства

HYUNDAI

 

HYUNDAI

www.hyundai-elec.co.kr

Апарати за защита и управление, честотни преобразуватели

FELXICON

 

FELXICON

www.flexicon.uk.com

Метални и пластмасови огнеупорни кабелни тръби, щуцери и аксесоари за тях.

SCAME

 

SCAME

www.scame.com

Индустриални съединителни съединения, пластмасови кутии, електроинсталационни материали.

OBO

 

OBO

www.obo-bettermann.com

Кабелоносещи системи, електроинсталационни изделия, апаратура за мълниезащита.

WOEHNER

 

WOEHNER

www.woehner.de

Тоководещи системи за електрически табла, апарати с мембрани предпазители.

MENNEKES-

 

MENNEKES

www.mennekes.de

Индустриални съединителни пластини, пластмасови разпределителни табла.

DEHN

 

DEHN

www.dehn-international.com

Апаратура за мълниезащита.

HELUKABEL

 

HELUKABEL

www.helukabel.com

Кабели и проводници, кабелна арматура.

ERICO

 

ERICO

www.erico.com

Тоководещи системи за електрически табла, твърди и гъвкави тоководни медни шини.

HAUPA

 

HAUPA

www.haupa.com

Електротехнически инструменти, кабелна арматура, щуцери, изолационни ленти.

Famatel

 

Famatel

www.famatel.com

Табла, кутии, индустриални захранващи съединения 

OPPLE