SCHNEIDER ELECTRIC

 

SCHNEIDER ELECTRIC

www.schneider-electric.com

 • Апарати за защита и управление
 • Датчици
 • Контролери
 • Честотни преобразуватели
 • Електроинсталационни изделия
 • Индустриални шкафове
 • Индустриални съединителни съединения
EATON

 

EATON

www.eaton.eu

 • Апарати за защита и управление
 • Предпазни предпазители
 • Контролери
 • Честотни преобразуватели
 • Индустриални шкафове
WIELAND

 

WIELAND

www.wieland-electric.com

 • Редовни клеми
 • Клеми за печатни платки
 • Многополюсни индустриални съединителни съединения
 • Преобразуватели
 • Релета
 • Захранващи устройства
GALEAX

 

Galeax

 

FELXICON

 

FELXICON

www.flexicon.uk.com

 • Метални и пластмасови огнеупорни кабелни тръби
 • Щуцери и аксесоари за тях.
SCAME

 

SCAME

www.scame.com

 • Индустриални съединителни съединения
 • Пластмасови кутии
 • Електроинсталационни материали.
OBO

 

OBO

www.obo-bettermann.com

 • Кабелоносещи системи
 • Електроинсталационни изделия
 • Апаратура за мълниезащита.
WOEHNER

 

WOEHNER

www.woehner.de

 • Тоководещи системи за електрически табла
 • Апарати с мембрани предпазители.
MENNEKES-

 

MENNEKES

www.mennekes.de

 • Индустриални съединителни пластини
 • Пластмасови разпределителни табла.
DEHN

 

DEHN

www.dehn-international.com

 • Апаратура за мълниезащита.
HELUKABEL

 

HELUKABEL

www.helukabel.com

 • Кабели и проводници
 • Кабелна арматура.
ERICO

 

ERICO

www.erico.com

 • Тоководещи системи за електрически табла
 • Твърди и гъвкави тоководни медни шини.
HAUPA

 

HAUPA

www.haupa.com

 • Електротехнически инструменти
 • Кабелна арматура
 • Щуцери
 • Изолационни ленти.
SES STERLING
OPPLE LIGHTING
ONE LIGHT