За нас:

-----------------------------------------
    • В резултат на бизнеса си в тази област Eaton е глобален лидер в разпределението на електроенергията, качеството на електрозахранването, контрола, както и при продуктите и услугите за промишлена автоматизация. Глобалните продуктови листи на Eaton за производство на електрически продукти, включително Cutler-Hammer®, Moeller®, Powerware®, Holec®, MEM®, Santak® и MGE Office Protection Systems ™, предлагат насочени от клиента решения от PowerChain Management® за обслужване на електроразпределителни системи на центровете за данни за промишлени, институционални, правителствени, комунални, търговски, жилищни нужди и на пазарите на производители на оригинално оборудване в целия свят.

    • Eaton Corporation е една многостранно развиваща се компания за управление на електроенергията с общ обем на продажбите през 2008 г. на стойност 15,4 милиарда долара. Eaton е глобален технологичен лидер в електронните компоненти и системи за качество, разпределение и контрол на електроенергията; хидравлични компоненти, системи и услуги за промишлено и мобилно оборудване; аерокосмически горива; хидравлични и пневматични системи с търговско и военно предназначение; както и системи за кинематични и силови предавателни механизми за камиони и автомобили за ефективност, икономия на гориво и безопасност. Eaton има около 75 000 служители и продава своите продукти на клиенти в над 150 страни.

    •  

  sample logo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продукти:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Web сайт:www.eaton.com