OBO BETTERMANN

 

ОБО

 

http://obo-bettermann.com


 

ОВО BETTERMANN предлага перфектни решения за всички области на електроинсталацията. Съвместими с практиката и удобни за потребителя. Ето това е, което е от значение за професионалиста. А марката ОВО означава точно това. Комплексна програма "от една ръка". Винаги безпроблемно на разположение. ОВО - марката с директна връзка към електротехниката и с компетентен контакт партньор за разрешаване на специални проблеми.

  

ОВО BETTERMANN е пионер в мисленето и действието в областта на техниката за електроинсталации за цял свят и е добре запознат с отговорността на предприятието, която е от решаващо значение за бъдещето.

Над 30 000 артикула, които се използват в целия свят. ОВО - марката за качествени продукти, резултат от собствено развойна дейност и собствено производство. Една цялостна програма, която се усъвършенства и непрекъснато се адаптира към техническия прогрес.  

Според девиза "От професионалисти за професионалисти" ОВО е водещ на пазара за:

VBS  свързващи и укрепващи системи;

TBS  преходни и гръмоотводни системи;

KTS  кабелоносещи системи;

BSS  противопожарни системи;

LFS  кабеловодещи системи;

EGS  системи за вграждане на уреди;

UFS  подови и подподови системи; 

  

Предлага съобразени с практиката удобни за потребителя решения за: специализираната търговия, за инсталационните фирми, както и за големи проекти в индустрията и изграждането на инсталации.


 OBO Bettermann