За нас:

-----------------------------------------
  • ОВО BETTERMANN предлага перфектни решения за всички области на електроинсталацията. Съвместими с практиката и удобни за потребителя. Ето това е, което е от значение за професионалиста. А марката ОВО означава точно това. Комплексна програма "от една ръка". Винаги безпроблемно на разположение. ОВО - марката с директна връзка към електротехниката и с компетентен контакт партньор за разрешаване на специални проблеми.
  • ОВО BETTERMANN е пионер в мисленето и действието в областта на техниката за електроинсталации за цял свят и е добре запознат с отговорността на предприятието, която е от решаващо значение за бъдещето. Над 30 000 артикула, които се използват в целия свят. ОВО - марката за качествени продукти, резултат от собствено развойна дейност и собствено производство. Една цялостна програма, която се усъвършенства и непрекъснато се адаптира към техническия прогрес.

  sample logo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Според девиза "От професионалисти за професионалисти" ОВО е водещ на пазара за:

 • VBS свързващи и укрепващи системи;
 • TBS преходни и гръмоотводни системи;
 • KTS кабелоносещи системи;
 • BSS противопожарни системи;
 • LFS кабеловодещи системи;
 • EGS системи за вграждане на уреди;
 • UFS подови и подподови системи;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Web сайт:www.obo-bettermann.com