Schneider Electric

За нас:

-----------------------------------------
  • През 1929 г. Schneider Electric ориентира към електричеството, а през 60-те години придобива множество промишлени предприятия. През 1975 г. Schneider Electric се присъедини към Merlin Gerin, чието развитие от 1920 г. се свързва с иновациите в областта на електропреноса, електроразпределението и защитата на хората и веригите.

 

  • През 80-те години и началото на 90-те Schneider Electric придобива постепенно собствеността над телемеханизма - лидер в областта на индустриалния контрол; американски производител в областта на индустриалното управление и автоматизацията, площад D, Modicon, създаден през 1969 г. от прототипа на съвременния програмен контролер.

 

  • Schneider Electric присъства в България от 1990 г. чрез марките Merlin Gerin и Telemechanique, които през 1993 г. се сливат в едно търговско представителство, а през 1998 г. Schneider Electric основава свое дъщерно дружество в София - Шнайдер Електрик България ЕООД. През 1999 г. се извършва успешна приватизационна сделка, като се закупи обособена част от завода за електроапаратура в гр. Перущица.

 

  • През 2007 г. компанията открива нов завод в гр. Пловдив, където са преместени поточните линии и производството от Перущица. В момента в завода работят над 300 души, а около 60% от компонентите, използвани в производството на автоматичните прекъсвачи, се произвеждат и доставят от местни доставчици, като по този начин се осигурява работа и на 60 души извън завода.
  sample logo

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продуктовата гама на Schneider Electric е разделена на няколко основни категории:

 • Апарати за защита: автоматични прекъсвачи, разединители, моторни защити, терморелета, дефектникови защити и др .
 • Апарати за управление: контактори, релета, пускатели, модулни електрически апарати, таймери, контролери
 • Датчици: магнитни, фото и капацитивни, крайни изключватели
 • Апарати за управление и индикация: бутони, лампи, превключватели
 • Честотни преобразуватели за управление: метални и пластмасови табла, стоящи шкафове

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Web сайт:www.schneider-electric.com