Schneider Electric

 

Schneider Electric  е световен лидер в областта на електропреносната, електроразпределението и индустриалната автоматизация. Фирмата е основана през 1836 г. от братята Адолф и Йожен Шнайдер. От създаването си Schneider Electric се нарежда сред пионерите в индустрията.  

През 1929 г. Schneider Electric ориентира към електричеството, а през 60-те години придобива множество промишлени предприятия. През 1975 г. Schneider Electric се присъедини към Merlin Gerin, чието развитие от 1920 г. се свързва с иновациите в областта на електропреноса, електроразпределението и защитата на хората и веригите. 

През 80-те години и началото на 90-те Schneider Electric придобива постепенно собствеността над телемеханизма - лидер в областта на индустриалния контрол; американски производител в областта на индустриалното управление и автоматизацията, площад D, Modicon, създаден през 1969 г. от прототипа на съвременния програмен контролер.

Schneider Electric присъства в България от 1990 г. чрез марките Merlin Gerin и Telemechanique, които през 1993 г. се сливат в едно търговско представителство, а през 1998 г. Schneider Electric основава свое дъщерно дружество в София - Шнайдер Електрик България ЕООД. През 1999 г. се извършва успешна приватизационна сделка, като се закупи обособена част от завода за електроапаратура в гр. Перущица.

През 2007 г. компанията открива нов завод в гр. Пловдив, където са преместени поточните линии и производството от Перущица. В момента в завода работят над 300 души, а около 60% от компонентите, използвани в производството на автоматичните прекъсвачи, се произвеждат и доставят от местни доставчици, като по този начин се осигурява работа и на 60 души извън завода.

-Продуктовата гама на Schneider Electric разделена на няколко основни категории:

- апарати за защита: автоматични прекъсвачи, разединители, моторни защити, терморелета, дефектникови защити и др .;

- апарати за управление: контактори, релета, пускатели, модулни електрически апарати, таймери, контролери;

- датчици: магнитни, фото и капацитивни, крайни изключватели;

- апарати за управление и индикация: бутони, лампи, превключватели;

- честотни преобразуватели за управление на двигатели;

- метални и пластмасови табла, стоящи шкафове;

- електроинсталационни изделия за инсталации в обществени и жилищни сгради.