Multi-tier terminal

Код
Описание
Серия
Марка
Минимално количество
Срок
Цена без ДДСЦена с ДДС
Цена за
Feed-through block WKF 1,5 D1/2/35 Gray 1.5 mm²
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 0,72 € С ДДС: 0,86 €
Feed-through block WKF 1,5 D1/2/35 Blue 1.5 mm²
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 0,72 € С ДДС: 0,86 €
Feed-through block WKF 1,5 D1/2/35 Gray 1.5 mm²
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 0,79 € С ДДС: 0,95 €
Feed-through block WKF 1,5 D1/2/35 Blue 1.5 mm²
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 0,79 € С ДДС: 0,95 €
Multi-tier block WKF 1,5 E2/VB/35 Black 1.5 mm²
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 2,63 € С ДДС: 3,16 €
Multi-tier terminal WKF 1.5E/35 1.5 mm², Grey
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 1,47 € С ДДС: 1,76 €
Multi-tier block WKF 1,5 E2/35 Gray 1.5 mm²
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 1,13 € С ДДС: 1,36 €
Earth terminal WKF 1,5 D2/2SL/35
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 2,74 € С ДДС: 3,29 €
Earth terminal WKF 1,5 E2/SL/35
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 4,18 € С ДДС: 5,02 €
Earth terminal WKF 1,5 D1/2SL/35
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 2,59 € С ДДС: 3,11 €
Multi-tier block WKFN 2,5 E3/VB/35 Black 2.5 mm²
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 3,78 € С ДДС: 4,54 €
Multi-tier block WKFN 2,5 E3/35 Gray 2.5 mm²
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 1,64 € С ДДС: 1,97 €
Multi-tier block WKFN 2,5 E3/N/D/SL/35 Gray 2.5 mm²
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 3,74 € С ДДС: 4,49 €
Multi-tier block WKFN 2,5 E3/D/D/SL/35 Gray 2.5 mm²
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 3,47 € С ДДС: 4,16 €
Duo-modular terminal WKFN 2,5 D1/2/35 Gray 2.5 mm²
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 0,60 € С ДДС: 0,72 €
Duo-modular terminal WKFN 2,5 D1/2/35 Blue 2.5 mm²
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 0,74 € С ДДС: 0,89 €
Duo-modular terminal WKFN 2,5 D2/2/35 Gray 2.5 mm²
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 0,97 € С ДДС: 1,16 €
Duo-modular terminal WKFN 2,5 D2/2/35 Blue 2.5 mm²
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 0,97 € С ДДС: 1,16 €
Multi-tier block WKFN 2,5 E1/2/VB/35 Black 2.5 mm²
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 3,28 € С ДДС: 3,94 €
Multi-tier block WKFN 2,5 E1/2/D/SL/35 Gray 2.5 mm²
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 2,79 € С ДДС: 3,35 €
Earth terminal WKFN 2,5 E1/2/SL/35
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 4,19 € С ДДС: 5,03 €
Multi-tier block, combined WKFN 2,5 E1/2/N/D/35 Gray 2.5 mm²
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 2,33 € С ДДС: 2,80 €
Multi-tier block, combined WKFN 2,5 E1/2/N/SL/35 Gray 2.5 mm²
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 3,09 € С ДДС: 3,71 €
Multi-tier block WKFN 2,5 E/VB/35 Black 2.5 mm²
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 2,88 € С ДДС: 3,46 €
Multi-tier block WKFN 2,5E/35 Gray 2.5 mm²
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 1,09 € С ДДС: 1,31 €
Multi-tier block WKFN 2,5E/35 Blue 2.5 mm²
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 1,39 € С ДДС: 1,67 €
Function block WKFN 2.5 E/35/1D/2G, red, Red
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 1,54 € С ДДС: 1,85 €
Function block WKFN 2.5 E/35/1D/2G with inverted diode, Orange
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 1,54 € С ДДС: 1,85 €
Function block WKFN 2.5 E/35/LD+PO LED red 24 V DC, Orange
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 0,00 € С ДДС: 0,00 €
Function block WKFN 2.5 E/35/NGL 500 V, Red
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 5,08 € С ДДС: 6,10 €
Function block WKFN 2.5 E/35/LD-PO24 LED red 24 V DC, Orange
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 4,65 € С ДДС: 5,58 €
Function block WKFN 2.5 E/35/...AU, Orange
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 1,37 € С ДДС: 1,64 €
Multi-tier block, combined WKFN 2,5E/N/SL/35 Gray 2.5 mm²
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 2,90 € С ДДС: 3,48 €
Multi-tier block, combined WKFN 2.5E/D/SL/35 Gray 2.5 mm²
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 2,55 € С ДДС: 3,06 €
Function block WKFN 2.5 E/35/G2 with diode, Red
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 5,04 € С ДДС: 6,05 €
Function block WKFN 2.5 E/35/GO with diode, Red
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 3,32 € С ДДС: 3,98 €
Function block WKFN 2.5 E/35/G-URL, Red
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 2,45 € С ДДС: 2,94 €
Earth terminal WKFN 2,5 E3/SL/35
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 4,73 € С ДДС: 5,68 €
Earth terminal WKFN 2,5 E/SL/35
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 3,86 € С ДДС: 4,63 €
Multi-tier block WKFN 4 E/VB/35 Gray 4 mm²
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 3,15 € С ДДС: 3,78 €
Multi-tier block WKFN 4 E/35 Gray 4 mm²
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 1,54 € С ДДС: 1,85 €
Function block WKFN 4 E/35/1D/2G, Red
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 0,00 € С ДДС: 0,00 €
Function block WKFN 4 E/35/1D/2G, Orange
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 0,00 € С ДДС: 0,00 €
Function block WKFN 4 E/35 LD+PO 24 V DC, Red
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 4,65 € С ДДС: 5,58 €
Function block WKFN 4 E/35 NGL, Red
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 5,34 € С ДДС: 6,41 €
Function block WKFN 4 E/35/.. , Red
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 1,51 € С ДДС: 1,81 €
Function block WKFN 4 E/35/.., Orange
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 1,51 € С ДДС: 1,81 €
Multi-tier block, combined WKFN E/N/D/35 Gray 4 mm²
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 2,06 € С ДДС: 2,47 €
Multi-tier block, combined WKFN 4 E/N/SK/35 Gray 4 mm²
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 3,63 € С ДДС: 4,36 €
Multi-tier block, combined WKFN 4 E/D/SL/35 Gray 4 mm²
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 3,22 € С ДДС: 3,86 €
Function block WKFN 4 E/35 G2, Red
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 4,95 € С ДДС: 5,94 €
Function block WKFN 4 E/35 GU, Orange
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 3,51 € С ДДС: 4,21 €
Function block WKFN 4 E/35 GO, Orange
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 3,51 € С ДДС: 4,21 €
Function block WKFN 4 E/35 G-URL, Orange
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 2,60 € С ДДС: 3,12 €
Motor connection block WKF 4 3D/SL 4 mm², Grey
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 5,66 € С ДДС: 6,79 €
Earth terminal WKFN 4 D2/2/SL/35
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 3,16 € С ДДС: 3,79 €
Earth terminal WKFN 4 E/SL/35
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 4,87 € С ДДС: 5,84 €
Earth terminal WKFN 4 D1/2/SL/35
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 2,49 € С ДДС: 2,99 €
Feed-through block WKFN 6 D1/2/35 Gray 6 mm²
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 1,62 € С ДДС: 1,94 €
Feed-through block WKFN 6 D1/2/35 Blue 6 mm²
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 1,63 € С ДДС: 1,96 €
Earth terminal WKFN 6 D1/2/SL/35
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 3,80 € С ДДС: 4,56 €
Feed-through block WKFN 10 D1/2/35 Gray 10 mm²
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 2,44 € С ДДС: 2,93 €
Feed-through block WKFN 10 D1/2/35 Blue 10 mm²
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 2,44 € С ДДС: 2,93 €
Earth terminal WKFN 10 D1/2/SL/35
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 4,37 € С ДДС: 5,24 €
Feed-through block WKFN 16 D1/2/35 Gray 16 mm²
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 2,85 € С ДДС: 3,42 €
Feed-through block WKFN 16 D1/2/35 Blue 16 mm²
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 2,85 € С ДДС: 3,42 €
Earth terminal WKFN 16 D1/2/SL/35
Fasis
Wieland
по заявка
Без ДДС: 5,11 € С ДДС: 6,13 €