Body/contact assemblies

Код
Описание
Серия
Марка
Минимално количество
Срок
Цена без ДДСЦена с ДДС
Цена за
Light block with body/fixing collar with BA 9s Direct/ ≤2.4 W, ≤250 V
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 32,93 € С ДДС: 39,52 €
Light block with body/fixing collar with Integral LED -, 24 V AC/DC
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 36,86 € С ДДС: 44,23 €
Light block with body/fixing collar with Integral LED -, 24 V AC/DC
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 27,83 € С ДДС: 33,40 €
Light block with body/fixing collar with Integral LED -, 24 V AC/DC
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 39,22 € С ДДС: 47,06 €
Light block with body/fixing collar with Integral LED -, 230-240 V AC
Harmony® XB4
Schneider Electric
20 дни.
Без ДДС: 38,85 € С ДДС: 46,62 €
Light block with body/fixing collar with Integral LED -, 230-240 V AC
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 42,79 € С ДДС: 51,35 €
Light block with body/fixing collar with BA 9s Integral transformer, 1.2 VA – 6 V, Red
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 53,89 € С ДДС: 64,67 €
Light block with body/fixing collar with BA 9s Integral transformer, 1.2 VA – 6 V, Orange
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 53,89 € С ДДС: 64,67 €
Light block with body/fixing collar with BA 9s Integral transformer, 1.2 VA – 6 V, 400 V AC
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 8,06 € С ДДС: 9,67 €
Light block with body/fixing collar with BA 9s Integral transformer, 1.2 VA – 6 V, 400 V AC
Harmony® XB4
Schneider Electric
17 дни.
Без ДДС: 10,23 € С ДДС: 12,28 €
Light block with body/fixing collar with BA 9s Direct/ ≤2.4 W, ≤250 V
Harmony® XB4
Schneider Electric
17 дни.
Без ДДС: 11,26 € С ДДС: 13,51 €
Light block with body/fixing collar with BA 9s Integral transformer, 1.2 VA – 6 V, 440-480 V AC
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 11,26 € С ДДС: 13,51 €
Light block with body/fixing collar with BA 9s Integral transformer, 1.2 VA – 6 V, 550-600 V AC, White
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 10,33 € С ДДС: 12,40 €
Light block with body/fixing collar with Integral LED -, 24 V AC/DC, White
Harmony® XB4
Schneider Electric
17 дни.
Без ДДС: 13,10 € С ДДС: 15,72 €
Light block with body/fixing collar with Integral LED -, 24 V AC/DC, White
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 12,31 € С ДДС: 14,77 €
Light block with body/fixing collar with Integral LED -, 24 V AC/DC, White
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 13,24 € С ДДС: 15,89 €
Light block with body/fixing collar with Integral LED -, 24 V AC/DC, Green
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 10,33 € С ДДС: 12,40 €
Light block with body/fixing collar with Integral LED -, 24 V AC/DC, Green
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 13,10 € С ДДС: 15,72 €
Light block with body/fixing collar with Integral LED -, 24-120 V AC/DC, Green
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 13,24 € С ДДС: 15,89 €
Light block with body/fixing collar with Integral LED -, 24-120 V AC/DC, Green
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 12,31 € С ДДС: 14,77 €
Light block with body/fixing collar with Integral LED -, 24-120 V AC/DC, Red
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 10,33 € С ДДС: 12,40 €
Light block with body/fixing collar with Integral LED -, 24-120 V AC/DC, Red
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 10,33 € С ДДС: 12,40 €
Light block with body/fixing collar with Integral LED -, 110-120 V AC, Red
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 16,78 € С ДДС: 20,14 €
Light block with body/fixing collar with Integral LED -, 110-120 V AC, Red
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 13,24 € С ДДС: 15,89 €
Light block with body/fixing collar with Integral LED -, 230-240 V AC, Orange
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 10,33 € С ДДС: 12,40 €
Light block with body/fixing collar with Integral LED -, 230-240 V AC, Orange
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 13,10 € С ДДС: 15,72 €
Light block with body/fixing collar with Integral LED -, 230-240 V AC, Orange
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 16,78 € С ДДС: 20,14 €
Light block with body/fixing collar with Integral LED -, 230-240 V AC, Orange
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 13,24 € С ДДС: 15,89 €
Light block with body/fixing collar with Integral LED -, 230-240 V AC, Blue
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 10,33 € С ДДС: 12,40 €
Light block with body/fixing collar with BA 9s Integral transformer, 1.2 VA – 6 V, 110-120 V AC, Blue
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 13,10 € С ДДС: 15,72 €
Light block with body/fixing collar with BA 9s Integral transformer, 1.2 VA – 6 V, 110-120 V AC, Blue
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 16,78 € С ДДС: 20,14 €
Light block with body/fixing collar with BA 9s Integral transformer, 1.2 VA – 6 V, 220-240 V AC, Blue
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 13,24 € С ДДС: 15,89 €
Light block with body/fixing collar with BA 9s Integral transformer, 1.2 VA – 6 V, 220-240 V AC, Green
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 15,84 € С ДДС: 19,01 €
Light block with body/fixing collar with BA 9s Integral transformer, 1.2 VA – 6 V, 400 V AC, White
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 12,33 € С ДДС: 14,80 €
Light block with body/fixing collar with BA 9s Integral transformer, 1.2 VA – 6 V, 400 V AC, White
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 22,20 € С ДДС: 26,64 €
Light block with body/fixing collar with BA 9s Integral transformer, 1.2 VA – 6 V, 400 V AC, White
Harmony® XB4
Schneider Electric
17 дни.
Без ДДС: 14,37 € С ДДС: 17,24 €
Light block with body/fixing collar with BA 9s Integral transformer, 1.2 VA – 6 V, 400 V AC, White
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 25,85 € С ДДС: 31,02 €
Light block with body/fixing collar with BA 9s Direct/ ≤2.4 W, ≤250 V, Green
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 12,33 € С ДДС: 14,80 €
Light block with body/fixing collar with BA 9s Direct/ ≤2.4 W, ≤250 V, Green
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 22,20 € С ДДС: 26,64 €
Light block with body/fixing collar with BA 9s Direct/ ≤2.4 W, ≤250 V, Green
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 14,37 € С ДДС: 17,24 €
Light block with body/fixing collar with BA 9s Direct/ ≤2.4 W, ≤250 V, Green
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 25,85 € С ДДС: 31,02 €
Light block with body/fixing collar with Integral LED Direct, 24 V AC/DC, Red
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 12,33 € С ДДС: 14,80 €
Light block with body/fixing collar with Integral LED Direct, 24 V AC/DC, Red
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 12,33 € С ДДС: 14,80 €
Light block with body/fixing collar with Integral LED Direct, 24 V AC/DC, Red
Harmony® XB4
Schneider Electric
17 дни.
Без ДДС: 25,85 € С ДДС: 31,02 €
Light block with body/fixing collar with Integral LED Direct, 24 V AC/DC, Red
Harmony® XB4
Schneider Electric
18 дни.
Без ДДС: 25,85 € С ДДС: 31,02 €
Light block with body/fixing collar with Integral LED Direct, 24 V AC/DC, Orange
Harmony® XB4
Schneider Electric
17 дни.
Без ДДС: 12,33 € С ДДС: 14,80 €
Light block with body/fixing collar with Integral LED Direct, 24 V AC/DC, Orange
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 22,20 € С ДДС: 26,64 €
Light block with body/fixing collar with Integral LED Direct, 24 V AC/DC, Orange
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 25,85 € С ДДС: 31,02 €
Light block with body/fixing collar with Integral LED Direct, 24 V AC/DC, Orange
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 25,85 € С ДДС: 31,02 €
Light block with body/fixing collar with Integral LED Direct, 24 V AC/DC, Blue
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 12,33 € С ДДС: 14,80 €
Light block with body/fixing collar with Integral LED Direct, 24 V AC/DC, Blue
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 22,20 € С ДДС: 26,64 €
Light block with body/fixing collar with Integral LED Direct, 24 V AC/DC, Blue
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 14,37 € С ДДС: 17,24 €
Light block with body/fixing collar with Integral LED Direct, 24 V AC/DC, Blue
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 25,85 € С ДДС: 31,02 €