Pilot Lights

Код
Описание
Серия
Марка
Минимално количество
Срок
Цена без ДДСЦена с ДДС
Цена за
White pilot light with plain lens
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 2,35 € С ДДС: 2,82 €
White pilot light with plain lens Integral LED
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 3,24 € С ДДС: 3,89 €
White pilot light with plain lens, for insertion of legend Integral LED
Harmony® XB4
Schneider Electric
18 дни.
Без ДДС: 4,72 € С ДДС: 5,66 €
Green pilot light with plain lens
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 2,35 € С ДДС: 2,82 €
Green pilot light with plain lens Integral LED
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 3,24 € С ДДС: 3,89 €
Green pilot light with plain lens, for insertion of legend Integral LED
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 4,72 € С ДДС: 5,66 €
Green pilot light with grooved lens Integral LED
Harmony® XB4
Schneider Electric
17 дни.
Без ДДС: 5,59 € С ДДС: 6,71 €
Green pilot light with grooved lens BA9s
Harmony® XB4
Schneider Electric
29 дни.
Без ДДС: 4,65 € С ДДС: 5,58 €
Red pilot light with plain lens
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 2,35 € С ДДС: 2,82 €
Red pilot light with plain lens Integral LED
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 3,24 € С ДДС: 3,89 €
Red pilot light with plain lens, for insertion of legend Integral LED
Harmony® XB4
Schneider Electric
18 дни.
Без ДДС: 4,72 € С ДДС: 5,66 €
Red pilot light with grooved lens Integral LED
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 4,54 € С ДДС: 5,45 €
Yellow pilot light with plain lens
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 2,35 € С ДДС: 2,82 €
Yellow pilot light with plain lens Integral LED
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 3,24 € С ДДС: 3,89 €
Yellow pilot light with plain lens, for insertion of legend Integral LED
Harmony® XB4
Schneider Electric
18 дни.
Без ДДС: 4,72 € С ДДС: 5,66 €
Yellow pilot light with grooved lens Integral LED
Harmony® XB4
Schneider Electric
19 дни.
Без ДДС: 5,59 € С ДДС: 6,71 €
Blue pilot light with plain lens
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 2,35 € С ДДС: 2,82 €
Blue pilot light with plain lens Integral LED
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 3,24 € С ДДС: 3,89 €
Clear pilot light with plain lens
Harmony® XB4
Schneider Electric
6 дни.
Без ДДС: 2,35 € С ДДС: 2,82 €